Vooraankondiging manifestatie Heel Drenthe Zoemt

12 oktober 2017

Vooraankondiging manifestatie Heel Drenthe Zoemt

Naar een biodivers agrarisch landschap

Datum: Vrijdagochtend 17 november
Locatie: Provinciehuis Drenthe

Het agrarisch landschap in Drenthe vormt een belangrijk leefgebied voor verschillende planten en diersoorten. Het afgelopen jaar is er in Drenthe aandacht voor deze biodiversiteit van de bermen en het boerenland gekomen. Provinciale Staten hebben unaniem de motie boerenlandvlinders aangenomen. Een motie voor een gemeenschappelijke aanpak en provinciaal programma voor versterking van de biodiversiteit van het agrarisch landschap. Met de campagne Heel Drenthe Zoemt laten natuurorganisaties samen met de provincie zien wat er leeft. Maar ook: waar moet het beter?

Tijdens de manifestatie Heel Drenthe Zoemt praten we u bij over wat we zien. Hoe staat het ervoor met de soorten in de bermen en het boerenland? Samen gaan we op zoek naar een inspirerende gemeenschappelijke aanpak voor versterking van biodiversiteit in het agrarisch landschap.

Noteer de datum alvast. U kunt zich al aanmelden via dit aanmeldformulier. De officiële uitnodiging met meer informatie over het programma volgt.
Wij begroeten u graag op 17 november!

Heel Drenthe Zoemt is een samenwerking van Natuur en Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, Staatsbosbeheer, provincie Drenthe, De Vlinderstichting, Vlinderwerkgroep Drenthe, FLORON, Agrarische Natuur Drenthe, Het Drentse Landschap, IVN en KNNV Assen, IVN Emmen en Duurzaam Bovensmilde. Heel Drenthe Zoemt is mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe, Prins Bernard Cultuurfonds en de Nationale Postcodeloterij.