Volle kracht vooruit voor meer energiebesparing!

25 september 2014

Volle kracht vooruit voor meer energiebesparing!

De maatschappelijke discussie over de plaatsing windmolens doet veel stof opwaaien. Op het front van energiebesparing blijft het echter opvallend stil. Opvallend omdat juist met besparing er kansen liggen voor oplossingen van het energievraagstuk en voor de economie en werkgelegenheid. De in het landelijke SER-energieakkoord benoemde opgaven vragen een forse inzet van zowel overheden, bedrijven als maatschappelijke organisaties, maar levert ook kostenbesparing en banen op. De Natuur en Milieufederatie Drenthe zet zich hier volop voor in.

Voor de Veenkoloniën hebben we samen met woningcorporatie Lefier, Bouwend Nederland en Platform 31 de Veensprong geïnitieerd. De Veensprong richt zich op een grootschalig energiebesparingsprogramma voor de bestaande bouw in de Veenkoloniën. Dit initiatief geniet inmiddels brede steun. Samen met diverse partijen werken we aan de uitwerking van een ambitieuze aanpak, die we eind van dit jaar hopen te presenteren.

Besparingsaanbod voor particuliere woningeigenaren
Daarnaast werken we samen met de Drentse gemeenten aan het opzetten van een ondersteuningsstructuur voor energiebesparing voor particuliere woningeigenaren. Het merendeel van de woningvoorraad is in particulier eigendom. Voor ons is het de uitdaging eigenaren te verleiden met een aantrekkelijk aanbod voor meer energiebesparende maatregelen in hun woning. Met het opzetten van energieloketten, wijkgerichte communicatie en het aanbieden van de juiste service, hopen we hier de komende jaren een doorbraak in te kunnen maken. Naast Drentse gemeenten werken we ook samen met de bouw- en installatiebedrijven. Hiermee geven we tegelijk invulling aan het nieuwe samenwerkingsinitiatief Kleur uw gemeente Groen.

Particuliere eigenaren die een grote stap willen maken, kunnen binnenkort aanhaken bij de nieuwe Green Deal. Deze wordt eind september landelijk gepresenteerd. Ook de Natuur en Milieufederatie Drenthe is hierbij van de partij. Hoofddoel is om de stap naar energie neutrale woningen veel aantrekkelijker te maken voor particuliere eigenaren.

Een roerig werkveld waarin veel kansen liggen en genoeg gebeurt. Sinds kort is ons team dan ook uitgebreid met een nieuwe collega Valerie Kort. Als Projectleider Energie en Duurzaam ondernemen zal zij zich bezighouden met verschillende Drentse projecten over het verduurzamen van de bestaande woningbouw en het helpen van bedrijven om duurzaam te ondernemen. Maak kennis met Valerie.