De Vier Eiken realiseert recreatiewoningen en natuur

24 november 2015

De Vier Eiken realiseert recreatiewoningen en natuur

Ontwikkeling van een recreatiebedrijf in combinatie met winst voor natuur en landschap is goed mogelijk. Dat blijkt uit de ontwikkeling van recreatiebedrijf De Vier Eiken in Wapserveen. Steef en Miriam van Biljouw bouwden niet alleen landschappelijk prachtig ingepaste recreatiewoningen, ze realiseerden ook vier hectare nieuwe natuur. Een gezamenlijk plan van de Vier Eiken, de RECRON, de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Natuurmonumenten stond aan de basis van deze ontwikkeling.

Groepsaccommodatie De Vier Eiken ligt in het lnatuurlodge2intdorp Wapserveen. De langgerekte, smalle
verkaveling achter het bebouwingslint loopt door tot aan het Oosterzand, een onderdeel van Natura 2000-gebied Holtingerveld. Omdat de familie Biljouw de ambitie had om recreatiewoningen te realiseren, kochten zij een bosje en vier hectare landbouwgrond achter hun groepsaccommodatie aan. Direct achter het bosje is nu een vijftal bijzondere recreatiewoningen gerealiseerd, die zijn ontworpen door architect Eric de Leeuw. Totaal zijn twintig recreatiewoningen gepland.

Duurzame recreatiewoningen
De recreatiewoningen zijn van larixhout en gaan door de zwarte kleur op in het landschap. Het is de bedoeling dat de bovenverdieping van woningen nog wordt voorzien van begroeiing. Aardwarmte zorgt ’s winters voor de verwarming en ’s zomers voor de koeling van de woningen.

natuurlodges met zicht op natuurgebiedNieuwe natuur
Van de voormalige landbouwgrond achter de recreatiewoningen is de bovenlaag afgegraven. Hier ontstaat een heischrale vegetatie die aansluit op het Oosterzand. Op termijn is het de bedoeling om beide gebieden gezamenlijk te laten begrazen.
De strakke waterloop die het perceel doorsnijdt is omgevormd tot een waterplas.

 

Uitvoeringsplan Natuurlijke Recreatie
De bouw van de recreatiewoningen in combinatie met de ontwikkeling van natuur komt voort uit een uitvoeringsplan dat recreatiebedrijf De Vier Eiken in 2007 in overleg met de Natuur en Milieufederatie Drenthe, de RECRON en Natuurmonumenten heeft opgesteld. Destijds vormde het gezamenlijk opstellen van dit uitvoeringsplan één van de pilots waarbij we samen met de RECRON de mogelijkheden voor een ontwikkeling van recreatiebedrijven in combinatie met winst voor natuur en landschap in de praktijk hebben uitgetest. Deze aanpak Natuurlijke Recreatie Drenthe is inmiddels bij op meerdere plaatsen gehanteerd. Het verdient navolging, omdat op deze wijze recreatie, economie en versterking van natuur en landschap samen opgaan.

Meer informatie
Meer informatie is onder andere te vinden op www.deviereiken.nl. Kijk op www.natuurlijkerecreatiedrenthe.nl voor meer informatie over de aanpak Natuurlijke Recreatie Drenthe.

natuurlodge