Verkeersgeleiding en rekeningrijden als antwoord

22 juni 2016

Verkeersgeleiding en rekeningrijden als antwoord

Werkgeversorganisaties VNO-NCW Noord en MKB willen meer rijstroken op de A28 tussen De Punt en Groningen. Dit staat in een brief van beide partijen aan de Tweede Kamer. De Natuur en Milieufederatie Drenthe vindt dit een zeer slecht plan. Meer rijstroken of asfalt lost de fileproblemen niet op en is weggegooid geld. Moderne verkeersgeleidingssystemen en rekeningrijden hebben de toekomst.

‘Nederland is af, er hoeft geen asfalt meer bij. Uitgaven aan infrastructuur zijn onrendabel en niet kostendekkend. De maatschappelijke kosten van nieuw asfalt en spoorlijnen wegen zelden op tegen de baten’, aldus een recent rapport van het Centraal Plan Bureau (CPB). Rekeningrijden moet worden ingevoerd om de komende jaren files te bestrijden, stellen de ANWB, de RAI, de BOVAG en Natuur & Milieu eind mei in een gezamenlijke verklaring.

Met dit soort landelijke berichten als achtergrond is het nieuwe pleidooi van de Noordelijke werkgevers des te opmerkelijker. Met de oproep spelen zij mogelijk in op extra miljarden die eventueel vrijkomen vanuit het kabinet.

De Natuur en Milieufederatie Drenthe vindt dat de werkgevers hier de verkeerde afslag nemen. Met meer rijstroken en extra asfalt is de regio niet gediend. Het betekent simpelweg nog meer auto’s en nog meer files; daar weten ze in de Randstad alles van. Het is dan ook zeer de vraag of zo’n pleidooi in Den Haag de eindstreep wel zal halen. Wij roepen de werkgevers op tot een andere, meer vernieuwende koers. Noord Nederland zou zich kunnen onderscheiden als ze een koploperspositie zou ambiëren op het gebied van verkeersgeleiding, autodelen en rekeningrijden. Goed voor werkgelegenheid, klimaat en de Noordelijke economie!

Meer informatie: