Verhagen zegt toe geen opslag kernafval in het noorden

4 februari 2011

Verhagen zegt toe geen opslag kernafval in het noorden

Natuur en Milieufederaties pleiten voor terugnemen van de procedure CO2-opslag

De Natuur en Milieufederaties Groningen en Drenthe spraken 3 februari met minister Verhagen. De federaties hebben gepleit voor een pas op de plaats. Dit houdt in het stopzetten van de procedure voor  CO2 -opslag. Vervolgens kan een open discussie over een gedegen klimaatbeleid gericht op CO2 -reductie en duurzame energievoorziening starten.

In het gesprek heeft de minister aangegeven de klimaat en energiedoelstellingen overeind te willen houden. De Natuur en Milieufederaties zijn van mening dat CO2 -reductie alleen gerealiseerd kan worden door een samenhangend klimaatbeleid, gericht op een duurzame energievoorziening. De minister heeft daarbij aangegeven dat hij een belangrijke rol ziet weggelegd voor Noord-Nederland op het gebied van CO2 -reductie en voelt zich verantwoordelijk voor de stijging van CO2 -uitstoot. Het Energie Akkoord Noord-Nederland II zou hierbij het middel zijn voor een Green Deal met de samenleving.

De federaties hebben aangegeven dat de discussie over de mogelijke vestiging van een kerncentrale en opslag van kernafval in Noord-Nederland zeer belastend is. Hierop heeft de minister toegezegd dat opslag van kernafval in de noordelijke bodem wat hem betreft op geen enkele wijze, nu en in de toekomst, aan de orde is.