Op naar de Veensprong

16 april 2014

Op naar de Veensprong

De Veenkoloniën kunnen uitgroeien tot een kansrijk koplopergebied voor het grootschalig energiezuiniger maken van bestaande woningen. De kansen en belangstelling hiervoor zijn groot. De eerste prototypes zijn inmiddels in Nieuw-Buinen en Stadskanaal gerealiseerd. Dat smaakt naar meer!

Op dinsdag 15 april hebben we met diverse stakeholders de kansen voor grootschalige aanpak van  energiezuinige woningbouw in de Veenkoloniën nader verkend. Bouwend Nederland, Wooncorporatie Lefier, Platform 31 en de Natuur en Milieufederatie Drenthe zijn de initiatiefnemers voor deze ‘Veensprong’. Op de speciale stakeholdersbijeenkomst hebben we belangstelling voor een gezamenlijke aanpak in dit gebied bij bouwbedrijven, corporaties en lokale energiecorporaties onder de loep genomen. Het enthousiasme daarvoor bleek groot. De komende tijd zal een kwartiermaker aan de slag gaan die dit samen met diverse partijen zal vertalen in voorstellen voor een programma voor de Veenkoloniën.

De Veensprong

Bestaande woningen kunnen in één keer worden omgebouwd naar energie neutrale woningen, waarbij het bedrag van de energierekening wordt ingezet voor financiering van de renovatie. Dat gebeurt door een nieuwe “jas” met isolatie, andere gevels, zonnepanelen en andere technieken.

Door op grote schaal woningen gelijktijdig om te bouwen naar ”nul-op-de-meter”, kunnen bouwondernemingen fabrieksmatige en innovatieve oplossingen bedenken: dat betekent schaalvoordeel en lagere prijzen.

Waarom in de Veenkoloniën

Woningen die ‘onder water’ staan, matige kwaliteit, teruglopende werkgelegenheid, oplopende energiekosten en steeds hogere woonlasten: het zijn problemen die overal voorkomen, maar in krimpgebieden zoals de Veenkoloniën extra hard aankomen. Voor behoud van de leefbaarheid in het gebied is de beheersing van woonlasten, een kwaliteitsimpuls en het creëren van werkgelegenheid, van groot belang. En dat kan op een duurzame manier!

 

Meer informatie

Presentatie Johan Duut (Wooncorporatie Lefier) stakeholdersbijeenkomst 15 april 2014 (PDF)

 

Bekijk de video-impressie van de excursie op 15 april