Veel Drenten voor zon

11 november 2013

Veel Drenten voor zon

De Natuur en Milieufederatie Drenthe is op zoek naar inwoners van Drenthe, die zonnepanelen hebben of geïnteresseerd zijn in zonnepanelen. We willen deze mensen aan elkaar verbinden, zodat ze ervaring en kennis kunnen uitwisselen. We onderzoeken wat een geschikte methode dan wel geschikt middel hiervoor is.

We zijn gestart met het maken van een Facebook pagina, waarop geïnteresseerden en zonnepanelen eigenaren elkaar eenvoudig en laagdrempelig kunnen vinden. Ook hebben we een online enquête uitgezet om de behoeften te in kaart te brengen omtrent het thema zonne-energie.

De enquête over de zonne-community is ingevuld door 192 respondenten. Hiervan heeft 27 % zonnepanelen, geeft bijna 60% aan wel interesse te hebben maar nu nog niet of geen geschikt dak te hebben en slechts 13% geen zonnepanelen te willen.

Ook geven 36 personen aan actief mee te willen doen bij het bouwen van de zonne-community (21 %). Wel geeft ongeveer de helft van de respondenten aan dit niet via Facebook te willen doen. We zijn nu samen met deze groep mensen verder aan het onderzoeken welke andere mogelijkheden er zijn.

Uit de vragen over welke informatie men wil delen en ontvangen via een dergelijk platform, worden vrijwel alle mogelijkheden positief beantwoord. Dit geeft alvast handreikingen voor welke informatie terug te vinden moet zijn op het platform. Informatie over:

–       Financiële informatie over kosten en opbrengsten zonnepanelen (35 %)

–       Welke problemen mensen ervaren met zonnepanelen (33 %)

–       Wat zonnepanelen opleveren bij anderen (33 %)

–       Technische informatie over soorten panelen en systemen (32 %)

–       Hoe tevreden men is over hun eigen zonnepanelen (32 %)

–       Installateurs: ervaringen en tips (26 %)

–       Nieuws en ontwikkelingen op gebied van zonnepanelen (25 %)

–       Foto’s en afbeeldingen van zonnepanelen (12 %)

Facebook community
Bent u benieuwd naar een voorproefje van ‘Zon zoekt Drent (m/v)’ op Facebook? Klik en like dan deze fanpage.: Zon zoekt Drent.

Meer weten over de enquête resultaten?
U kunt alle resultaten van enquête hier lezen (pdf).

 

Contactpersoon