Veel animo voor ecologisch groenbeheer

6 november 2014

Veel animo voor ecologisch groenbeheer

Er is veel animo voor ecologisch beheer van bermen in Drenthe. Dit blijkt uit de peiling die de Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft uitgevoerd onder haar online panel ‘De Groene Peiler’. Voor de bij zou het goed zijn, wanneer ecologisch beheer van bermen de standaard wordt.

In het kader van Heel Drenthe Zoemt hebben wij de mening gepeild van ons panel, over de wijze waarop men bermen in Drenthe beheert. Veel bermen worden nu regelmatig gemaaid, waardoor het gras kort blijft. Voor de bij zou het goed zijn als bermen maar één keer per jaar gemaaid worden. Door dit ecologisch bermbeheer ontstaan bloemrijke bermen, die voedsel leveren voor de bij. Van de panelleden geeft 87% aan een voorkeur te hebben voor ecologisch bermbeheer. Positief is dat de provincie Drenthe haar bermen vanaf volgend jaar ecologisch gaat beheren.

Om de situatie voor bijen in Drenthe te verbeteren, moet er ook iets gedaan worden aan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. De meeste panelleden zijn van mening dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, die een risico vormen voor de bij, direct verboden moeten worden. Ook zijn veel panelleden van plan meer biologische producten te gaan kopen, nu bekend is dat bepaalde chemische bestrijdingsmiddelen schadelijk zijn voor bijen.

Eigen tuinen
Uit de peiling blijkt dat ruim driekwart van de panelleden al een bij-vriendelijke tuin heeft. Andere panelleden zijn van plan hun tuin bij-vriendelijker te maken. Hierbij kan de plantenkalender behulpzaam zijn.

Bij-vriendelijke initiatieven
De peiling heeft veel suggesties opgeleverd voor bij-vriendelijke initiatieven. Panelleden hebben allerlei locaties aangereikt die bij-vriendelijker beheerd kunnen worden of die ingezaaid kunnen worden met een bij-vriendelijk bloemenmengsel. Een aantal van deze locaties is ook geplaatst op de bijenkaart van Heel Drenthe Zoemt. Samen met onze partners en anderen gaan we hier werk van maken, zodat straks Heel Drenthe Zoemt.

Meer informatie