Unaniem voor motie bijenbermen langs provinciale vaarwegen

9 juni 2016

Unaniem voor motie bijenbermen langs provinciale vaarwegen

De fractie van D66 heeft in de Statenvergadering van 8 juni een motie ingediend, waarbij het college wordt opgedragen om zogeheten bijenbermen te realiseren.