Thomas Rau en Frans Rooijers openen Festival Groen Drenthe

8 februari 2013

Thomas Rau en Frans Rooijers openen Festival Groen Drenthe

Het openingsprogramma van het Festival Groen Drenthe is bekend. Thomas Rau treedt als eerste spreker op voor het inhoudelijke programma van Festival op 22 maart aanstaande. Rau presenteert zijn visie op de circulaire economie en de grondstoffenschaarste.

Frans Rooijers, directeur van het CE Delft neemt het stokje vervolgens over. Hij presenteert de resultaten van zijn economische verkenning. Het CE Delft verkent op ons verzoek de regionale effecten van extra energiebesparingsmaatregelen in de bouw.

Met deze befaamde sprekers aan boord is het zaak u snel aan te melden voor het Festival. Het aantal plaatsen voor de verschillende programmaonderdelen is namelijk beperkt.

Naar een circulaire economie
Thomas Rau spreekt regelmatig in binnen- en buitenland en staat als hoogst genoteerde architect op nummer 18 van de ‘Duurzame 100’ van 2012 van Dagblad Trouw. Rau neemt actief deel aan de huidige internationale discussie over duurzaamheid, energiebesparing, grondstoffen schaarste en de nieuwe economie. Volgens RAU is er niet zozeer sprake van een energieprobleem, maar van een probleem rondom grondstoffenschaarste.

Eind 2010 richtte Thomas Rau daarom ®turntoo op. Voortbouwend op het principe van de technische (grondstoffen) kringloop van Cradle to Cradle, biedt ®turntoo een concrete oplossing voor het sluiten van de grondstoffenkringloop tussen producent en consument.

Consumenten gebruiken voortaan producten op prestatie basis, en producenten blijven eigenaar van de producten. Het product – en daarmee de grondstoffen – gaan aan het einde van de contractduur weer terug naar de producent en zijn daarmee beschikbaar voor een nieuwe generatie producten.

Dit levert financieel voordeel voor de consument op, omdat niet langer voor de grondstoffen in een product betaald hoeft te worden. Producenten worden steeds minder afhankelijk van de grondstoffenmarkt. De huidige lineaire economie wordt getransformeerd tot een circulaire economie – van verbruik naar gebruik!

Besparen voor de economie
Frans Rooijers is directeur van het CE Delft. Dit onderzoeksbureau is gespecialiseerd in energietransities en beleidsstrategische verkenningen. Het presenteerde onlangs samen met het SEO een onderzoek naar economie en werkgelegenheidseffecten van energiebesparingsmaatregelen in de bestaande bouw.

Frans Rooijers zal op het Festival deze effecten nader toelichten en daarbij – op ons verzoek – speciaal inzoomen op de mogelijkheden voor een regionale vertaling.

Wilt u de inleidingen bijwonen?
Het ochtendprogramma van het Festival start om 10.00 uur in het Drents Museum. Voor deelname aan het binnenprogramma van het Festival dient u zich vooraf aan te melden. Let wel, voor dit onderdeel zijn 200 plaatsen beschikbaar. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan via www.nmfdrenthe.nl/festival.

Voor meer programmaonderdelen en updates over het Festival kunt u terecht op www.nmfdrenthe.nl/festival.

Contactpersoon
Judith Boekel (j.boekel@nmfdrenthe.nl)