STOF Magazine uitgebracht

28 februari 2011

STOF Magazine uitgebracht

De Natuur en Milieufederaties hebben in het kader van het project Cradle to Cradle® in de Praktijk het STOF Magazine uitgebracht. Zij dragen hierin ideeën aan voor de oplossing van belangrijke natuur- en milieuproblemen en bouwen aan maatschappelijk draagvlak.

In de visie van De Natuur en Milieufederaties kunnen natuur en milieu en economische ontwikkeling goed samengaan. Dat is precies wat het landelijke project Cradle to Cradle® in de Praktijk laat zien. In het kader van dit project hebben zeven natuur- en milieufederaties in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven gewerkt aan concrete producten. De innovatieve paden die daarbij werden gevolgd zijn nog zo vers, dat de meeste producten niet het certificaat Cradle to Cradle® kunnen dragen. Het resultaat is zeven aansprekende Cradle to Cradle®-geïnspireerde producten. In het STOF magazine leest u over deze producten en over de ontwikkeling daarvan.

Cradle to cradle ®
De Natuur en Milieufederaties en partners uit het midden- en kleinbedrijf starten in heel Nederland projecten rond het Cradle-to-Cradle (C2C) concept. Volgens het Cradle-to-Cradle principe worden producten en gebouwen zo ontworpen dat alleen materialen worden gebruikt die na de levensfase van het product opnieuw kunnen dienen als hoogwaardige input voor andere producten of als voedsel in de biologische kringloop.

Gratis bestellen
Het STOF Magazine is gratis te bestellen bij de Natuur en Milieufederatie Drenthe, tel. 0592-311150 of info@nmfdrenthe.nl o.v.v. STOF Magazine. Op is op.

Contactpersoon
Christiaan Teule (c.teule@nmfdrenthe.nl)