Hoe stil is Drenthe?

7 juni 2012

Hoe stil is Drenthe?

Op initiatief van de Natuur en Milieufederatie Drenthe – en in samenwerking met de provincie – is de stiltebeleving in kaart gebracht voor de elf Drentse stiltegebieden. Tientallen vrijwilligers hebben beoordeeld hoe stil het nu daadwerkelijk is in deze stiltegebieden. De resultaten hiervan zijn terug te vinden op de Stiltekaart Drenthe.

De resultaten
Drie gebieden worden als relatief stil beoordeeld: dit zijn het Bargerveen bij Emmen, Boswachterij Gees / Landgoed De Klencke en de Boswachterij Hooghalen/Grolloo/Schoonloo. Twee gebieden zijn vooralsnog beoordeeld als niet stil: het Oosterveld (bij Havelte) en het Drents-Friese Wold. Het Fochteloërveen neemt een tussenpositie in: niet rumoerig, maar ook niet stil. Deze voorlopige conclusies zijn terug te vinden op de Stiltekaart Drenthe. Hierop zijn de locaties en resultaten van alle waarnemingen te vinden. Deze kaart is mogelijk gemaakt door samenwerking met de provincie Drenthe.

Unieke meetmethode
De beoordeling van de stiltegebieden is gebaseerd op wat bezoekers van de gebieden zelf vinden, en niet op het meten van het geluidsniveau door een technisch bureau. Dat laatste lijkt objectiever, maar een nadeel is dat ook natuurgeluiden worden gemeten, terwijl die meestal niet als storend worden ervaren. Bijvoorbeeld het geluid van de wind, het ritselen van de bladeren of het roepen van een uil voegt juist iets toe aan de stiltebeleving. En stiltegebieden zijn vooral van belang om tot rust te komen en te ontspannen, als tegenwicht van het hectische bestaan. Daarom geeft deze meetmethode een goed beeld van de stiltebeleving.

Vrijwilligers gezocht
Om een nog beter beeld te krijgen van de stiltebeleving in deze gebieden, is de Natuur en Milieufederatie Drenthe nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor het doen van stiltemetingen. Op basis van de metingen zal de Natuur en Milieufederatie Drenthe aanbevelingen doen om ongewenste geluiden in de stiltegebieden te verminderen.

Maatschappelijke stage
Het meedoen aan deze stiltemetingen is ook mogelijk als maatschappelijke stage. Deze stages zijn sinds dit jaar een verplicht onderdeel in het voortgezet onderwijs. Geïnteresseerde leerlingen kunnen contact opnemen met de Natuur en Milieufederatie Drenthe.

Dag van de Stilte
Om het belang van de stilte te onderstrepen en om mensen te laten genieten van de stilte, vindt op de laatste zondag van oktober de Dag van de Stilte plaats. Veel vrijwilligers zijn nu al bezig om activiteiten voor deze dag voor te bereiden, zoals stiltewandelingen door de natuur. Ook vinden er stiltemetingen plaats. Wie op de hoogte wil blijven van de activiteiten op het gebied van stilte, kan contact opnemen met de Natuur en Milieufederatie Drenthe (info@nmfdrenthe.nl).