Statenverkiezingen: groene agendering belangrijker dan ooit

5 februari 2019

Statenverkiezingen: groene agendering belangrijker dan ooit

Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschapbesturen. Dat is een belangrijk moment voor natuur en milieu in Drenthe omdat zowel de provincie als waterschappen veel invloed hebben op het groene karakter van onze provincie. De Natuur en Milieufederatie heeft in een pamflet belangrijke groene punten voor de komende bestuursperiode samengevat en roept haar achterban op de komende tijd zijn stem te laten horen. Maar liefst 16 partijen doen mee met de statenverkiezingen en ook voor de waterschapsverkiezingen lopen de partijen zich warm.

Aandacht voor groene agendering

De komende maanden zijn dus bij uitstek geschikt om aandacht te vragen voor urgente kwesties die een prominente plek moeten krijgen in de agenda voor Drenthe. Samen met de partnerorganisaties zullen we hier de komende tijd met verschillende activiteiten aandacht voor vragen. Op 10 maart organiseren landelijke natuur en milieuorganisaties een klimaatmars. Op 13 maart organiseren we met de bouworganisaties een debat met lijsttrekkers over de (duurzame) bouwagenda van Drenthe.

Speerpunten

De aanpak van klimaatverandering, de achteruitgang van de biodiversiteit en het circulair maken van de economie vormen de hoofdpunten van onze inzet. Met een meer consequente groene koers en een samenhangende ruimtelijke transitieagenda werken we samen aan een mooi en duurzaam Drenthe!