Start Drents Energieloket

5 december 2014

Start Drents Energieloket

Vanaf 1 maart 2015 wordt het voor Drentse huiseigenaren gemakkelijker om hun woning te isoleren of van zonnepanelen te voorzien. Huiseigenaren kunnen dan gebruik maken van het Drents Energieloket. Via dit (digitale) loket kunnen ze onafhankelijke informatie inwinnen over energiebesparing en energie opwekking. Alle Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, Bouwend Nederland, Uneto-VNI en de Natuur en Milieufederatie Drenthe tekenen op 4 december 2014 de samenwerkingsovereenkomst van het Drents Energieloket.

Het Drents Energieloket gaat het huiseigenaren makkelijker maken hun woning te verduurzamen. Het loket wordt de plek waar huiseigenaren terecht kunnen met al hun vragen op het gebied van zonnepanelen, isolatiematerialen, dubbelglas, et cetera. Huiseigenaren kunnen nog veel energie besparen. In de praktijk blijkt echter dat veel huiseigenaren het lastig vinden om daadwerkelijk stappen te zetten om hun woning te isoleren of van zonnepanelen te voorzien. De hoeveelheid  aanbieders van energiebesparende maatregelen of zonnepanelen, maakt de keuze niet makkelijker. Het Drents Energieloket gaat vraag en aanbod goed op elkaar afstemmen en inwoners van de nodige informatie voorzien.

Campagnes
Naast het geven van informatie, wil het Drents Energieloket de vraag naar energiebesparende maatregelen en zonnepanelen  laten toenemen. Hiertoe worden in 2015 twee campagnes gevoerd: Zon zoekt Drent en Drent zit er warmpjes bij. De campagnes richten zich op de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking en energiebesparing. In elke gemeente worden speciale bijeenkomsten georganiseerd waar vraag en aanbod samen komen. Ook wordt er nauw samengewerkt met bestaande duurzaamheidsgroepen en energiecoöperaties in Drenthe. Verder wordt de samenwerking gezocht met het energieprogramma van de provincie Drenthe en de voortzetting van de Drentse zonnelening.

Ondersteuning voor huiseigenaren
Het Drents Energieloket is naar aanleiding van het SER Energieakkoord ontstaan. Doel van het akkoord is om gezamenlijk te werken aan meer energie besparing, duurzame energieopwekking en vergroting van de werkgelegenheid. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de realisatie van deze doelen. Om gemeenten hierbij te ondersteunen heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)  een ondersteuningsprogramma ontwikkeld. Met behulp van dit ondersteuningsprogramma kunnen gemeenten particuliere woningeigenaren helpen met het nemen van maatregelen om hun woning te verduurzamen. Voor de periode 2014-2016 is jaarlijks voor de regio Drenthe een bedrag van € 100.000,- beschikbaar gesteld. Dit wordt gebruikt om vraag en aanbod samen te brengen en het Drents Energieloket vorm en inhoud te geven.

Bekijk het nieuwsitem op RTV Drenthe

 

Bekijk de foto’s van de ondertekening