Staatssecretaris Bleker polariseert het landelijk gebied

10 maart 2011

Staatssecretaris Bleker polariseert het landelijk gebied

De Bilt, 8 maart 2011 – Opnieuw heeft staatssecretaris Bleker laten blijken dat natuur wat hem betreft volledig onderschikt is aan boerenbelang. In een interview vorige week in Trouw meldt Bleker dat hij bewust de confrontatie heeft gezocht. Daar zijn de gebieds-processen in het landelijk gebied echter niet mee gediend, en de natuur in ons land al helemaal niet. Directeur van De12 noemt het de overheid onwaardig om op deze manier doelen te willen bereiken. Hij roept Bleker op tot een rationele dialoog met alle betrokkenen. Om gebiedsdoelen te bereiken en het vertrouwen in de rijksoverheid te herstellen.

Zoals de overheid een taak heeft op het gebied van de gezondheidszorg en scholing, heeft zij ook een zorg voor natuur en landschap. Zowel regionale economie als menselijk welbevinden zijn daarvan afhankelijk. Om natuur en landschap dienstbaar te laten zijn aan de maatschappij, heeft de overheid steeds de samenwerking gezocht met maatschappelijke partners. Dat zijn overigens niet alleen natuurbeschermingsorganisaties; ook particulieren en boeren droegen en dragen hun steentje bij aan natuur- en landschapsbehoud. De zorg voor grote en ecologisch complexe natuurgebieden is echter specialistenwerk, waarvoor de overheid altijd met succes een beroep heeft gedaan op partners als de provinciale Landschappen. Directeur van De12Landschappen: “Provinciale Landschappen zijn feitelijk particuliere organisaties met een publieke taak. Uitvoerders van overheidsbeleid. Daaruit blijkt direct de logica van samenwerking tussen overheid en de provinciale Landschappen.

De samenwerking met de rijksoverheid was tot voor kort vanzelfsprekend. Bartelink: “We hebben zelfs nog een samenwerkingsovereenkomst met het ministerie van EL&I lopen waarin allerlei mooie woorden over partnerschap staan. De werkelijkheid echter is dat het ministerie thans de zorg voor natuur vooral als noodzakelijk kwaad beschouwd.

Dat imago werd de afgelopen weken versterkt, o.a. door de reactie van de staatssecretaris op het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, de Kamerbrief over Natura2000, en het interview met Bleker in dagblad Trouw van 3 maart, waarin hij letterlijk zegt: “Ik geef toe: ik heb bewust de confrontatie gezocht. Ik heb de zaken  scherp neergezet […]. En ik zeg erbij: als ik geen bezuinigingsopdracht had gehad, was ik met dezelfde voorstellen gekomen. Het  werd tijd.

Volgens Bartelink passen dergelijke bewoordingen een bewindspersoon niet. Dat leidt tot polarisatie, en lost niets op. Bartelink: “Je ziet dat de koers van Bleker primair geleid heeft tot het op slot gaan van gebiedsprocessen in het landelijk gebied. Daarvan zijn boeren net zo goed slachtoffer als natuurorganisaties. En uiteindelijk betaalt de burger het gelag.

Bartelink roept Bleker op tot een constructieve manier van denken en doen, en tot het samen op zoek gaan naar nieuwe concepten. ”Alleen wanneer de rijksoverheid daadwerkelijk inzet op een rationele dialoog met alle betrokkenen in het landelijk gebied, is er kans op duurzame oplossingen. Voor de burger en de boer, voor natuur en landschap.