Vergroot de sponswerking van Drenthe

15 maart 2019

Vergroot de sponswerking van Drenthe

Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Drenthe roepen in het Dagblad van Het Noorden provincie en waterschappen op in de komende bestuursperiode meer werk te maken van het vergroten van de sponswerking van Drenthe.

Ons watersysteem kraakt in zijn voegen. Perioden van wateroverlast en grote droogte volgen elkaar snel op en bodemdaling leidt tot verzakking van huizen en infrastructuur. Een nieuwe integrale benadering op Drents niveau is in onze ogen onontkoombaar om effecten van extremere wateroverlast en watertekort binnen de perken te kunnen houden.

Water langer vasthouden in natuurgebied én het agrarische én het bebouwde gebied is het antwoord op de nieuwe uitdagingen die ons te wachten staan. Daartoe zijn voldoende bouwstenen aanwezig. Zo brachten de Drentse natuurorganisaties enkele jaren geleden een visie uit om water vast te houden in de grote boswachterijen van Midden-Drenthe, inclusief bijbehorende bovenlopen van beekdalen: het blauwe hart van Drenthe.

Vergroting van sponswerking in Drenthe is pure noodzaak om klimaatbestendig de toekomst in te gaan én een kans om de inrichting van het watersysteem van Drenthe te verbeteren in natuur-, agrarisch en stedelijk gebied.

‘Wachten tot de bui over waait, gaat niet meer. We moeten hier morgen verder mee en gezamenlijk aan de slag’ aldus de oproep van de samenwerkende natuurorganisaties.

Lees hier het volledige opinieartikel geplaatst in het Dagblad van het Noorden op 14 maart 2019