Servicepunt voor lokale energie

2 juli 2012

Servicepunt voor lokale energie

Steeds meer inwoners nemen het heft in eigen handen en gaan samen aan de slag met energiebesparing, collectieve inkoop (bijvoorbeeld van zonnepanelen) en gezamenlijke opwekking van duurzame energie. In Drenthe zijn circa veertig lokale energiegroepen actief. Zij kunnen gebruik maken van het Servicepunt van de Natuur en Milieufederatie Drenthe.

Het Servicepunt is het eerste aanspreekpunt voor lokale groepen in Drenthe die zich bezig willen houden met duurzame lokale energieopwekking en/of energiebesparing. Bij de uitvoering van hun plan lopen veel groepen tegen soortgelijke vragen aan: wat willen we leveren, voor wie willen wij dat, in welke organisatievorm en natuurlijk, hoe betalen we dat?

Wat doet het Servicepunt?
Met het Servicepunt ondersteunen we initiatieven door kennis te verzamelen en beschikbaar te stellen en door goede (en minder goede) voorbeelden te laten zien. De uitdaging voor de groepen is om alle informatie te vertalen naar een aanpak die het beste in hun plaats of regio past. Wanneer wenselijk denken we mee in het hele oprichtingsproces en helpen bij het vinden van financiën. Het Servicepunt biedt hierbij ondersteuning op maat.

Met het organiseren van diverse netwerkbijeenkomsten brengen wij de groepen regelmatig bijeen om elkaar te inspireren en ervaringen te delen. Deze onderlinge uitwisseling ervaren veel groepen als erg waardevol.

Waarom het Servicepunt?
Lokale energie-initiatieven zijn erg waardevol om te komen tot een duurzamere energievoorziening in Nederland. Omdat het om een groot aantal kleinere initiatieven gaat, zal de overgang meer geleidelijk verlopen. Lokale opwekking is flexibeler en risico’s door bijvoorbeeld het uitvallen van een installatie minder groot.

Wij zien dan ook graag dat lokale energieopwekking een grote vlucht neemt. De rol van lokale groepen die het initiatief nemen om dit zelf in hun omgeving vorm te geven, is daarbij erg belangrijk. Voor energielevering, maar ook voor het verkrijgen van meer draagvlak voor duurzame energie bij de inwoners van Drenthe. Hier willen wij graag aan meewerken door de initiatieven te steunen waar nodig.

Samen staan we sterk
Om lokale initiatieven zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, werken we samen met diverse partners. Zo werken we nauw samen met de Drentse Energie Organisatie. Daarnaast stemmen we af met gemeenten en andere organisaties zoals Energy en Valley. Landelijk werken we samen met de 11 andere natuur- en milieufederaties en het Klimaatbureau onder de naam Hier Opgewekt. Vanuit dit samenwerkingsverband hebben we contact met diverse andere (netwerk)organisaties.

Meer informatie

  • Wilt u zelf een lokaal duurzaam energie-initiatief starten of bent u al bezig en wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Meld u dan bij ons Servicepunt. U kunt contact opnemen met Christiaan Teule via (0592) 311 150 of servicepunt@nmfdrenthe.nl.