Schoon water van levensbelang

17 mei 2016

Schoon water van levensbelang

Het Drentse oppervlaktewater is vervuild met bestrijdingsmiddelen. Deze gifstoffen vormen een bedreiging voor onze drinkwatervoorziening en voor de natuur. Om het water echt schoon te krijgen is het van belang dat  iedereen; boeren, bedrijven, groenbeheerders, overheden én particulieren, minder bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken.

Het water van Drentse beken, kanalen, vennen en meren is redelijk schoon. Stinkende, schuimende kanalen behoren tot het verleden. Gelukkig maar, want schoon helder water is van levensbelang voor planten en dieren. En voor onszelf. Wij  gebruiken het water als drinkwater.

Zo’n 15 procent van het drinkwater dat Waterbedrijf Groningen levert, komt uit de Drentsche Aa. Een groot deel van de inwoners van de stad Groningen, Haren, Glimmen en Eelde-Paterswolde krijgen dit water uit de kraan. Dat is niet vanzelfsprekend, want op dit moment zitten er bij het innamepunt De Punt structureel te veel bestrijdingsmiddelen in het beekwater. Om toch schoon en betrouwbaar drinkwater te kunnen garanderen moet het waterbedrijf de resten van bestrijdingsmiddelen uit het water zuiveren. Dit is een kostbare zaak.

Vervuiling door bestrijdingsmiddelen is niet zichtbaar, maar dat betekent niet dat deze stoffen onschuldig zijn. Al in kleine concentraties kunnen deze middelen schadelijke gevolgen hebben voor het waterleven. Zo zijn watervlooien erg gevoelig voor sommige bestrijdingsmiddelen. Omdat deze beestjes algen eten, helpen ze het water helder te houden.

Er komen nog te veel meststoffen vanaf de akkers en weilanden in het water terecht. Maar de giftstoffen zijn niet alleen afkomstig van landbouwgronden. Ook is het water vervuild met bestrijdingsmiddelen. Een deel spoelt af van verharde oppervlakten, sportvelden, openbaar groen en tuinen.Het is dus belangrijk om te voorkomen dat bestrijdingsmiddelen in het water terechtkomen. Om dat te bereiken is de hulp van boeren, bedrijven, groenbeheerders, particulieren en de overheid nodig. Iedereen moet aan de slag om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te beperken.

 

De Natuur en Milieufederatie Drenthe maakt zich sterk voor verbetering van de waterkwaliteit in Drenthe. Wij vragen aandacht voor een vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Vervuild water vormt een bedreiging voor onze drinkwatervoorziening en voor de natuur. Kijk voor meer informatie en tips op www.nmfdrenthe.nl/gifvrijetuin.