Scholieren maken Beeldschone waterroutes

27 november 2012

Scholieren maken Beeldschone waterroutes

In september gingen vier schoolklassen het water in om te onderzoeken hoe het gesteld is met de Drentse waterkwaliteit. Ze deden dit op een verrassende wijze, namelijk door (onder)wateropnames te maken in vier Drentse beken. Hun bevindingen vertaalden ze in  een viertal wandel- en fietsroutes, die iedereen vanaf het voorjaar van 2013 kan beleven via de app van AnnoDrenthe.

Het Roelof van Echten College uit Hoogeveen, het Nassau College uit Gieten, de Penta locatie uit Assen en basisschool PCBS Rehoboth uit Gees hielden de afgelopen weken hun eindpresentaties van de Beeldschone waterroutes. Voor een kleine jury vanuit de waterschappen, provincie Drenthe, IVN-Consulentschap Drenthe, Stichting Het Drents Landschap en de Natuur en Milieufederatie Drenthe vertelden ze hun verhaal over de waterkwaliteit in respectievelijk het Oude Diep, de Hunze, het Oostervoortsche Diep en de Geeserstroom.

De bevindingen waren voornamelijk positief; van een variatie aan waterdieren en planten die te zien waren onder water (en dus een goede waterkwaliteit inhouden) tot verbeterde vistrappen, waarbij ook de kleine visjes gemakkelijker door konden steken. De maatregelen die de waterschappen hebben getroffen vanuit de Europese Kaderrichtlijn water, blijken dus positief effect te hebben. Dit geldt ook voor het weer meanderen, de natuurlijke kronkeling, van de beken, wat werd meegenomen door de scholieren in hun onderzoek.

De leerlingen hebben prachtige foto’s, filmpjes en interessante geluidsfragmenten gemaakt om hun verhaal te vertellen. Het beeldmateriaal is alvast te bekijken op de website van Beeldschoon water. De komende maanden worden de verhalen gedigitaliseerd via de app van AnnoDrenthe.nu. In het voorjaar kan iedereen met smartphone in de hand genieten van een prachtig stukje Drenthe.

Meer informatie