Scharrelen of opschalen? Doe mee met de Landbouwenquête van Noord-Nederland!

14 juni 2013

Scharrelen of opschalen? Doe mee met de Landbouwenquête van Noord-Nederland!

Op zaterdag 22 juni publiceren de natuur- en milieufederaties Groningen, Drenthe en Friesland, LTO Noord, het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant gezamenlijk een enquête over de landbouw in Noord-Nederland. In aanloop naar de enquête verzorgen de dagbladen een reeks artikelen over de landbouw.

De samenwerkende partijen zijn benieuwd naar uw mening over de landbouw in Noord-Nederland. Hoe denkt u over schaalvergroting, de intensieve veehouderij en streekproducten? Of over de impact van de agrarische sector op het landschap? We vragen het u allemaal op 22 juni. De verzamelde gegevens bieden ons unieke inzichten: waar liggen volgens u de (on)mogelijkheden, grenzen en speerpunten wanneer het gaat over schaalvergroting in de landbouw?

Sector in beweging
De ontwikkeling van megastallen heeft de afgelopen jaren op enkele plaatsen in Drenthe tot discussie geleid. Ook positieve ontwikkelingen vallen hierin op. Consumenten kopen steeds meer duurzame producten. Ook werken wij samen met LTO Noord aan de landschappelijke inpassing van melkveebedrijven.

Landelijk genereert actiegroep Wakker Dier veel aandacht voor de omstandigheden in de intensieve veehouderij. Verder staat het agrarisch natuurbeheer ter discussie. Hier wordt al jaren veel geld in gestoken, maar de vraag is wat dit nu eigenlijk voor de natuur oplevert. Kortom: niet alleen regionaal, maar ook op nationaal niveau is de agrarische sector enorm in beweging.

Verloting streekproductenpakket
De enquête wordt gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden en in de Leeuwarder Courant, maar zal ook online in te vullen zijn. Op 22 juni vindt u een link naar de enquête op de website van alle deelnemende partijen. Onder de deelnemers van de enquête wordt per provincie een streekproductenpakket verloot ter waarde van vijftig euro.

Op 14 september worden de resultaten van de enquête bekend gemaakt in het Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant en via de websites van de natuur- en milieufederaties en LTO Noord.

Meer informatie
Lees hier de artikelen die in het Dagblad van het Noorden zijn verschenen.