Samen zonne-energie opwekken op Vanderveen

16 januari 2017

Samen zonne-energie opwekken op Vanderveen

De voorbereidingen voor de bouw van een collectieve zonne-energiecentrale op het dak van warenhuis Vanderveen in hartje Assen zijn in volle gang. Medio februari wordt de eerste zonnecentrale met 210 zonnepanelen in het centrum van Assen geïnstalleerd. Per 1 maart gaat de installatie in bedrijf.

De installatie komt tot stand in samenwerking met zonne-energie leverancier Enie.nl en warenhuis Vanderveen. Ook de gemeente Assen, de Drentse Energie Organisatie en de Natuur en Milieufederatie Drenthe hebben hun steentje bijgedragen in de totstandkoming van deze nieuwe vorm van zelf energie opwekken. Deze zonnecentrale is de eerste van een breder plan voor het gehele centrum van Assen.

Vanaf de planvorming tot aan de PR en de doorrekening van het verdienmodel hebben we als Natuur en Milieufederatie Drenthe meegewerkt aan de totstandkoming van dit mooie initiatief. We hopen dat het een voorbeeld mag zijn voor vele andere initiatieven.

Meedoen?
Iedereen die in of rondom het centrum van Assen woont, kan meedoen. Alle deelnemers worden verenigd in het ‘Opwekcollectief Vanderveen I’ en beslissen samen over de opbrengst van hun eigen zonnecentrale. Op deze wijze hebben de deelnemers zeggenschap over de eigen opgewekte energie én weten precies waar de thuis geleverde energie wordt geproduceerd.

Meedoen is niet alleen leuk, maar vooral een slimme manier van sparen. Samen collectief energie opwekken is Het Nieuwe Sparen 2017. Deelnemers sparen niet alleen geld uit op de eigen energierekening. Ook sparen we samen het milieu en CO2. Daarnaast sparen de deelnemers binnen het opwekcollectief voor het realiseren van nieuwe duurzame projecten in eigen stad, wijk of buurt, of voor een sociaal doel.

Kosten deelname
Voor €250 heeft u al een zonnestroomdeel met een directe jaarlijkse korting op de energienota van € 29. En dat 15 jaar lang! Na 8 jaar is de inleg terugverdiend met een rendement van 6 tot 8%. De uitgifte van zonnestroomdelen is inmiddels in volle gang. Ongeveer 20% van de 210 zonnestroomdelen is al verkocht. Meedoen kan het snelst door naar de website van de Energiecoöperatie duurzaam Assen te gaan. Daar is alle informatie te vinden en een aanmeldpagina: www.ecduurzaamassen.nl.

Meer informatie
Tom Verloop is het aanspreekpunt voor vragen en hulp bij het aanmelden. Hij is te bereiken via tom.verloop@ecduurzaamassen.nl of 06-81995540. Ook is hij aanwezig in de Energiewinkel Duurzaam Wonen in het warenhuis Vanderveen op de woonetage.