Samen aan de slag voor duurzame energie

5 november 2013

Samen aan de slag voor duurzame energie

Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Natuur- en Milieufederaties en het Wereld Natuur Fonds tekenden onlangs samen met de overheid en vele andere maatschappelijke organisaties het Energieakkoord.  Het akkoord geeft nieuwe en noodzakelijke  impulsen aan het energie- en klimaatbeleid.

Het akkoord opent de weg voor wind op zee, samen met wind op land. Ook zet het de inzet op energiebesparing weer op nummer één. Bovendien betekent het akkoord, mits gepaard met financiële regelingen, een echte doorbraak naar een lokale duurzame opwekking. Zo hoeven mensen die samen zonne-energie willen opwekken op een ander dak, 7,5 cent per kWh minder energiebelasting te betalen over hun opgewekte stroom.

Het is nu zaak de afspraken uit het akkoord ook concreet invulling te geven. Dit gebeurt op landelijk niveau, maar ook op individueel niveau kan men aan de slag. Dat kan bijvoorbeeld door waar mogelijk energie te besparen. Het kan ook door, zoals al veel huishoudens hebben gedaan, zonnepanelen aan te schaffen en zo eigen duurzame energie op te wekken.

Zonne-energie
In Drenthe willen we dit stimuleren door het opzetten van een zonne-community ‘Zon zoekt Drent’.  Mensen met zonnepanelen en mensen met interesse in zonnepanelen kunnen elkaar helpen met vragen en advies. Natuur & Milieu organiseert de actie ‘Zon Zoekt Dak’. Met deze actie maakt Natuur & Milieu het mensen gemakkelijk goede zonnepanelen aan te schaffen tegen een aantrekkelijke prijs. Bij Zon Zoekt Dak heeft u al een pakket zonnepanelen voor € 2.690,- en alles wordt voor u geregeld, van offerte tot installatie.

Zonnepanelen verdienen zichzelf bovendien dubbel terug, want uit onderzoek van Motivaction blijkt dat 44% van de Nederlanders een huis met zonnepanelen aantrekkelijker vindt dan een huis zonder zonnepanelen. Een op de drie wil er zelfs meer voor betalen, gemiddeld € 4.000,-. Eigen zonnestroom is dus goedkoper dan stroom van een energieleverancier én potentiële kopers zijn ook nog eens bereid meer te betalen voor uw huis met zonnepanelen.

Meer informatie