Samen maken wij Drenthe mooier

16 december 2014

Samen maken wij Drenthe mooier

Wijmakenhetmooier-rood-outline

Professionals enthousiast en al 22 meldingen op de kaart

Op het gebied van ruimtelijke kwaliteit in Drenthe blijkt een grote behoefte aan een professioneel netwerk. Bovendien zijn er zeker tweeëntwintig plekken in de provincie die mooier kunnen. Deze conclusies kunnen worden getrokken naar aanleiding van de eerste activiteiten in het kader van Wij Maken het Mooier; een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Drenthe in samenwerking met Libau.

Ruim dertig professionals, variërend van medewerkers van gemeenten en provincie, stedenbouwkundigen, architecten, natuurorganisaties en landschapsarchitecten, woonden op 22 januari de eerste netwerkbijeenkomst bij van Wij Maken het Mooier. Flip ten Cate (directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) vertelde tijdens de bijeenkomst over de relatie tussen ruimtelijke kwaliteit en de nieuwe Omgevingswet. De kern van zijn boodschap: ‘Een aantrekkelijke omgeving kan nooit het resultaat zijn van regels; kwaliteit ontstaat in de harten van mensen en wordt werkelijkheid waar visie, vakmanschap en daadkracht elkaar ontmoeten’. Een boodschap die uitstekend aansluit bij de doelen van Wij Maken het Mooier.

Dat er in Drenthe veel plekken zijn die mooier kunnen blijkt uit de tweeëntwintig meldingen die sinds eind december 2014 op de interactieve kaart www.wijmakenhetmooier.nl zijn gezet door Drenten uit bijna alle 12 gemeenten van de provincie. De aangemelde vraagstukken variëren van het verbeteren van de omgeving van de kalkovens bij Dieverbrug tot het beter inpassen van een bedrijventerreinen aan de rand van Gieten. Ook bijvoorbeeld het toegankelijker maken van bijzondere gebieden in Drenthe, zoals het heringerichte Hunzedal of een voormalig vliegveld uit WOII bij Darp, zijn op de kaart gezet. Duidelijk is dat er meerdere uitdagende ontwerpopgaven liggen waar met bewoners en professionals verder uitwerking aan kan worden gegeven.

De komende periode wordt nagegaan hoe een goed vervolg kan worden gegeven aan elke melding op de kaart. Daarvoor is het allereerst nodig meer informatie te verzamelen over de aangemelde locaties en vervolgens te bepalen hoe er een proces in gang gezet kan worden, met betrokkenheid van zowel bewoners als professionals. De voortgang zal zichtbaar worden gemaakt via de interactieve website www.wijmakenhetmooier.nl.

Wij maken het mooier is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Libau. Beide organisaties zetten zich in voor het behoud en versterken van de ruimtelijke kwaliteit in Drenthe en hebben elkaar opgezocht om daar de komende jaren samen met professionals en betrokken inwoners werk van te maken.

Voor meer informatie, kijk op www.wijmakenhetmooier.nl.