Ruim 1.200 mensen vullen Klimaatenquête van het Noorden in

5 juli 2011

Ruim 1.200 mensen vullen Klimaatenquête van het Noorden in

De Klimaatenquête, die de natuur- en milieufederaties van Groningen en Drenthe hebben samengesteld in samenspraak met het Dagblad van het Noorden, heeft al ruim 1.200 reacties opgeleverd. De enquête is onderdeel van het Noordelijk Klimaat Perspectief, een initiatief dat dit voorjaar is gestart.

Met het Noordelijk Klimaat Perspectief willen we samen met u en andere betrokkenen in beeld brengen hoe we in Noord-Nederland ons deel van de nationale energie- en klimaatdoelen voor 2020 (20% CO2-reductie en 14% duurzame energie) kunnen behalen. Welke mix van maatregelen moeten we daarvoor treffen? Als eerste stap hebben we samen met energie-experts en mensen uit het werkveld de mogelijkheden voor het Noorden in kaart gebracht.

Naar aanleiding hiervan zijn vijf deelgebieden gekozen, waarbinnen maatregelen genomen kunnen worden. Deze deelgebieden zijn transport, woningbouw, industrie, duurzame energie en schoon fossiel. Op basis van deze deelgebieden hebben we een vragenlijst samengesteld, die via ons Groene Peiler panel en via een enquête in het Dagblad van het Noorden ingevuld kan worden. De vragenlijst is inmiddels door ruim 1.200 mensen ingevuld (u kunt tot zaterdag 9 juli nog meedoen). De resultaten worden de komende weken verwerkt.

Deelsessies
Ook gaan de komende weken de deelsessies van start, waarin in kleine groepjes verder wordt gesproken over de mogelijke maatregelen om CO2 te reduceren. De terugkoppeling van deze sessies gebeurt via de mailinglijst van het Noordelijk Klimaat Perspectief. Iedereen kan zich voor de mailing aanmelden. Na de zomervakantie zal er wederom een speciale uitgave zijn van de nieuwsbrieven van de natuur- en milieufederaties van Groningen en Drenthe (de Ziezo! en de L!cht op Groen) met daarin de resultaten van de sessies en de enquête.

Meer informatie