Resultaten Imago-onderzoek Natuur en Milieufederatie Drenthe

11 juli 2017

Resultaten Imago-onderzoek Natuur en Milieufederatie Drenthe

Dit voorjaar hebben we een imago onderzoek laten uitvoeren onder onze achterban en samenwerkingspartners. Als organisatie willen we graag inzicht krijgen in het huidige imago onder deze groep. Wat vindt u van ons als organisatie? Voldoen wij aan de verwachtingen en zijn we op voldoende vlakken actief?

Inmiddels zijn de resultaten bekend. In totaal hebben 261 mensen de enquête ingevuld. Hiervan

Ruim 80% van de respondenten associeerden het beeld van de heide met ons als Natuur en Milieufederatie Drenthe.

is 65% man en 35% vrouw. De meerderheid van de respondenten zijn ouder dan 55 jaar (66%), hoger opgeleid en aan ons verbonden als geïnteresseerd individu.

Van welke thema’s kent u ons?
De meeste respondenten vinden dat de Natuur en Milieufederatie Drenthe voldoende actief is op de thema’s Milieu, Landschap en Natuur. Op het gebied van Voedsel is er verdeeldheid onder de respondenten. Bijna de helft geeft aan niet precies te weten wat de Natuur en Milieufederatie aan voedselthematiek doet.

Hoe wordt u het liefst op de hoogte gehouden?
Ons valt op dat een meerderheid van de respondenten geen gebruik maakt van social media. Men geeft juist aan gebruik te maken van de website van de Natuur en Milieufederatie Drenthe. Deze werd het afgelopen jaar dan ook meer dan 74.000 keer bezocht. Verder wordt de nieuwsbrief (onze Ziezo!) veel en graag gelezen. Dit wordt als het prettigste kanaal genoemd om op de hoogte te blijven van onze activiteiten.

Het verschil tussen jong en oud
Er is een duidelijke verdeling tussen de jongere doelgroep (18-34 jaar) en de ‘oudere’ doelgroep (35+) als we kijken naar het gebruik van communicatiekanalen. De groep 18-34 jarigen is positief over de Facebookpagina, terwijl de andere leeftijdscategorieën hier geen mening over hebben. De 18-34 jarigen gebruiken weinig traditionele media en hebben daar ook geen voorkeur voor, terwijl de 35+ groep (en met name de 45+ groep) daar wel veel waarde aan hechten. Alle leeftijdsgroepen geven de voorkeur aan internet. Wat verder opvalt is, als we kijken naar geslacht, dat tweederde van de 18-34 jarigen vrouw is. Van de 50-plussers is driekwart man (75%).

Conclusies
Over het algemeen is onze achterban tevreden over onze inzet en middelen (53% scoort goed – uitstekend). Ook komt ons gewenste imago als netwerkorganisatie overeen met het beeld dat de meeste respondenten hebben. Voor ons is het meest opvallende resultaat dat niet al onze projecten en thema’s voor deze doelgroep (achterban, 50+, geen social media) even goed zichtbaar zijn. Daar gaan we de komende tijd werk van maken. Na de zomer kan iedereen kennis maken met een vernieuwde Ziezo! en een opgefriste website waarin onze 5 kernthema’s een prominentere plek zullen krijgen: Energieneutraal, Voedzaam, Circulair, Mooi en Natuurlijk Drenthe.

Via deze weg willen we graag alle deelnemers bedanken voor hun tijd. En ook dank aan Sandra Alberts, een vierdejaars Communicatie studente van de Hanzehogeschool in Groningen. Zij voerde dit onderzoek uit als afstudeerstage en inmiddels geslaagd.