Regio Groningen-Assen gaat voor donkerte

24 oktober 2011

Regio Groningen-Assen gaat voor donkerte

Steeds meer organisaties en bedrijven maken werk van duisternis. Zo ook het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen. Zij zien donkerte als een belangrijke en onderscheidende kernkwaliteit van het gebied. Dit is onlangs nog eens benadrukt door het Kwaliteitsteam van Regio Groningen-Assen.

Om echt een stap verder te komen en integraler te werken, is het nodig om het thema donkerte verder uit te diepen. 28 oktober organiseert de regio een bijeenkomst om te komen tot een integrale, gezamenlijke visie rondom dit thema. U bent van harte uitgenodigd om mee te denken.

Donkerte als kernkwaliteit, en dan…
Niemand zal ontkennen dat donkerte een kernkwaliteit is, maar hoe komen we van besef naar beleid? Wanneer heb je verlichting echt nodig? En betekent licht wel echt vooruitgang?

Op vrijdagavond 28 oktober, aan de vooravond van de zevende Nacht van de Nacht wil Regio Groningen-Assen de bedreigingen, ontwikkelingen en mogelijkheden maar vooral ook de kansen van donkerte in beeld brengen. Zodat ze het als een kernkwaliteit binnen Regio Groningen-Assen een volwaardige plek kunnen geven.

Aan tafel zitten vier gasten, die allemaal vanuit hun eigen expertise met het thema donkerte te maken hebben. Gespreksleider Arno van der Heyden gaat het gesprek met hen, maar ook met u aan. U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan het gesprek.

Tafelgasten
•  dhr. T.A. (Theo) Jurriens (RUG, vakgebied Astronomie
& Astrofysica)
•  mevr. H. (Hillie) Talens (CROW, Verkeer en Vervoer)
•  dhr. D (Daaf) de Kok (adviesbureau De Kok & partners)
•  dhr. D. (Dirk) Sijmons (Kwaliteitsteam Regio Groningen-Assen)

Programma
U bent vanaf 18.30 uur welkom in Koetshuis Café Hammingh, Hunzeweg 32 te Garnwerd. Graag vooraf aanmelden via secretariaat@regiogroningenassen.nl of 050 – 3164289. Het programma start om 19.00 uur en eindigt om 21.00 uur, gevolgd door een afsluiting onder het genot van een drankje.

Regio Groningen-Assen
In Regio Groningen-Assen werken twee provincies en twaalf gemeenten sinds 1996 samen om meer kwaliteit, in en voor de regio te bereiken. Zij hebben een Regiovisie ontwikkeld, een ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de lange termijn, waarbij de provincies en gemeenten over hun bestuurlijke grenzen heenkijken en samenwerken om kansen te creëren voor goede ontwikkelingen in het regiogebied. Donkerte is een kernkwaliteit die zij hierin een volwaardige plek wil geven.