PvdA komt met initiatief voor natuurwet

3 januari 2011

PvdA komt met initiatief voor natuurwet

RHEDEN (ANP) – De PvdA neemt het initiatief voor een wetsvoorstel dat ervoor moet zorgen dat de natuur in Nederland op de lange termijn beter wordt beschermd. Dat heeft PvdA-leider Job Cohen zondag bekendgemaakt in het Nationaal Park Veluwezoom, waar hij meedeed aan een publieksactie van ruim twintig natuur- en milieuorganisaties tegen de komende bezuinigingen.

Cohen bepleitte een wet BasisNatuur, die de natuur minder afhankelijk moet maken van de wispelturigheid van de politiek. Hij hekelde dat de natuur kennelijk ook onderdeel is geworden van ,,de zinloze politieke polarisatie” terwijl er juist ,,een lange adem” nodig is om resultaten te bereiken. Volgens hem vormt de natuur, de natuurlijke leefomgeving, een onmisbaar onderdeel van onze basis. In de wet moeten ook basiszaken worden vastgelegd zoals de omvang en de bescherming van de natuur, aldus Cohen.

Ook moet erin komen wanneer het netwerk van natuurgebieden er moet zijn. De planning was dat dit in 2018 zou gebeuren maar volgens de PvdA-leider is dit niet haalbaar meer en dreigt het nu definitief op de lange baan te komen. ,,Dus we nemen de tijd, we spreiden de kosten over een langere tijd, maar we verbinden ons er allemaal aan dat de basis voor de natuur in Nederland wordt hersteld”, zei hij.

In de wet BasisNatuur moet ook worden geregeld dat bij aantasting van de natuur door de bouw van woningen of wegen, de natuur elders wordt uitgebreid. Dat moet zorgen voor volledige compensatie. Verder moet de wet de vele natuurregels op nationaal en Europees niveau bij elkaar vegen.

Cohen wees erop dat natuurherstel, na zo’n honderd jaar afbraak, eigenlijk pas begin jaren negentig van de vorige eeuw goed op gang kwam. Niet toevallig was dat toen de PvdA na jaren weer in de regering zat, zei hij.

Op een partijbijeenkomst van de sociaaldemocraten later op de dag in Nijmegen noemde Cohen de bezuinigingen van 40 procent op natuur die het kabinet-Rutte wil, onbegrijpelijk en onacceptabel. Behalve de natuur gaat de botte bijl van dit kabinet ook in cultuur, stelde Cohen. Volgens de PvdA’er zijn besparingen in deze sectoren nodig, maar is het veel te veel. Het gaat volgens hem om ,,parels die als zij eenmaal zijn aangetast, niet zomaar te herstellen zijn.”

In het kader van de actie Hart voor Natuur konden mensen zondag ruim honderd natuurgebieden in Nederland bezoeken onder leiding van boswachters en gidsen.

(c) ANP 2011 alle rechten voorbehouden