Provincie Drenthe gaat bij-vriendelijk beheren

6 november 2014

Provincie Drenthe gaat bij-vriendelijk beheren

–       Ingezonden artikel van provincie Drenthe

Vanaf 2015 gaat de provincie Drenthe bermen langs provinciale wegen en vaarwegen ecologisch beheren. Dit is goed nieuws voor bijen, want ecologisch bermbeheer leidt tot bloemrijkere bermen. Ook voor vlinders, reptielen, vogels en kleine zoogdieren vormen bloemrijke bermen een leefgebied.

Het landelijk beleid is, dat bij het maaien rekening moet worden gehouden met beschermde planten en dieren die zich in de berm bevinden. Vanaf 2015 gaat de provincie de bermen van wegen en de taluds van viaducten, kanalen en watergangen daarom ecologisch beheren. Dit houdt in dat  in principe pas in september/oktober wordt gemaaid.

Verkeersveiligheid
In verband met de verkeersveiligheid maait de provincie in juni wel al bermstroken van 1.20 meter breed (gemeten vanaf het wegdek). In september/oktober worden de bermen helemaal gemaaid. Op plaatsen waar de bermbegroeiing het zicht van het verkeer belemmert, waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt, wordt altijd gemaaid. Dit geldt met name voor op- en afritten.

In 2007 is de provincie afgestapt van ecologisch bermbeheer, omdat in Drenthe overlast was van het vele Jakobskruiskruid. Het kruid veroorzaakt problemen als het in het hooi terechtkomt en vee ervan eet. Daarom werden sindsdien alle bermen in juni helemaal gemaaid en werd het maaisel afgevoerd. Zo kon het Jakobskruiskruid zich moeilijker verspreiden. Door later te maaien bestaat de kans dat het Jakobskruiskruid in de wegbermen weer toeneemt. De provincie treft indien nodig dan plaatselijk maatregelen.

Bij alle maaibeurten wordt het maaisel afgevoerd. De provincie onderzoekt de mogelijkheden om meer duurzame methoden te gebruiken voor het verwerken van bermmaaisel. Dit kan gaan om vergisten of hergebruik van het maaisel.

Meer informatie
Marije Kelder
Provincie Drenthe
Tel: 0592-365589
Email: m.kelder@drenthe.nl

Bekijk de foto’s van Hans Dekker