Provinciale brandbrief voor investeringen in Groen Drenthe

3 juli 2012

Provinciale brandbrief voor investeringen in Groen Drenthe

In een brandbrief roepen de groene organisaties Provinciale Staten van Drenthe op samen te blijven investeren in Groen Drenthe. Aanleiding voor deze brief vormen nieuwe grootschalige bezuinigingen die de Staten op 11 juli aanstaande mogelijk willen inzetten als reactie op de sombere financiële perspectieven die Drenthe te wachten staan.

Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Natuur en Milieufederatie Drenthe roepen de Provinciale Staten via een gezamenlijk brief op niet te kort door de bocht te gaan met de bezuinigingen. Ze waarschuwen voor negatieve effecten van te rigoureuze besluitvorming. De organisaties zijn – net als vele Statenleden – geschrokken en doordrongen van de financiële verkenningen die de provincie heeft uitgevoerd. In de meest sombere scenario’s is er sprake van een ware kaalslag op de provinciale middelen. Tegelijk bevatten de scenario’s nog zeer veel open einden en onzekerheden.

Onze inzet
Mede vanuit genoemde achtergronden, roepen de groene organisaties Provinciale Staten op de bezuinigingen te koppelen aan een duidelijke visie op de primaire rol en kerntaken van de provincie. Die ligt in onze opvatting vooral in het maken en uitvoeren van een duurzaam ruimtelijk investeringsprogramma voor het landelijk gebied en de transitie naar een duurzame economie. De provincie vervult daarbij een belangrijke regierol en verbindende functie naar diverse partijen.

Voor het landelijk gebied pleiten de organisaties voor intensivering van de samenwerking met maatschappelijke organisaties en het opstellen van een nieuw investeringsprogramma. Nieuwe samenwerkingsvormen en allianties zijn juist in schaarsere tijden extra van belang.

De organisaties vragen de Staten hiervoor voldoende ruimte te creëren. Verdergaande bezuinigingen zouden – na de recente landelijke bezuinigingen – als een mokerslag doorwerken naar het Drentse platteland. Dit terwijl Drenthe juist met en vanuit het platteland haar (economische) kracht kan ontwikkelen. De Staten vergaderen op 11 juli aanstaande over de financiële situatie van Drenthe en zullen dan per fractie hun wensen en financiële prioriteiten aangeven.