Pilot Duurzaamheidsplannen Melkveehouderij krijgt vervolg

10 januari 2019

Pilot Duurzaamheidsplannen Melkveehouderij krijgt vervolg

Vijvenveertig Drentse melkveehouders hebben in 2018 middels de ‘Pilot Duurzaamheidsplannen’ extra hulp gekregen voor het verduurzamen van hun bedrijf. Die hulp bestond uit het maken van een duurzaamheidsplan op maat en een financiële beloning in het vooruitzicht voor de duurzaamheidsstappen die zij vervolgens realiseren. Met deze gecombineerde aanpak dagen de provincie Drenthe, LTO Noord, Natuur en Milieufederatie Drenthe, natuurorganisaties en het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt de Drentse melkveehouders uit een koploperspositie op het gebied van duurzaamheid in Nederland in te nemen. In februari 2019 krijgt de pilot een vervolg en krijgen nog eens 200 melkveebedrijven de kans om een dergelijk plan te maken.

Concrete stappen
Samen met een adviseur stellen de melkveehouders een bedrijfseigen duurzaamheidsplan op. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Met het plan op maat heeft straks ruim een kwart van de melkveehouders in Drenthe inzicht in de eigen bedrijfsvoering en krijgen ze concrete handvatten om aan de slag te gaan met het optimaliseren van de kringloop, grondgebruik, waterbeheer, duurzame energie en biodiversiteit. Dit is goed voor de ondernemer zelf en voor de omgeving.” De provincie Drenthe stelt een financiële beloning in het vooruitzicht voor melkveehouders die na het opstellen van het plan tot uitvoering over gaan.

Duurzame Melkveehouderij Drenthe
Het duurzaamheidsplan vloeit voort uit de samenwerking ‘Duurzame Melkveehouderij Drenthe’ van de provincie Drenthe, natuurorganisaties, LTO Noord, Natuur- en Milieufederatie Drenthe en het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK). Provinciale Staten hebben vijf miljoen euro beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van diverse maatregelen om de sector in Drenthe te helpen met verduurzamen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website www.duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl.