Pesse op weg naar Energieneutraal

27 november 2018

Pesse op weg naar Energieneutraal

Door Christiaan Teule, Ontwikkelaar Energieneutraal Drenthe

In steeds meer dorpen houden werkgroepen van bewoners en ondernemers zich bezig met de vraag: kunnen wij het dorp van onderaf energieneutraal maken? Ook in Pesse zijn betrokken inwoners en ondernemers bij elkaar gekomen om met deze vraag aan de slag te gaan.

Op woensdagavond 30 oktober kwam de groep kwartiermakers voor de tweede maal bijeen om met ons te bespreken wat er nodig is om tot een energieneutraal dorp te komen. Samen met Corina Onderstijn en Pieter Brink was ik daar vanuit de Energiewerkplaats Drenthe aanwezig om de groep op weg te helpen. Harry van Dijk uit Nijeveen legt uit hoe het dorp het daar aanpakt.

“In Nijeveen is een werkgroep aan de slag met een langjarig plan om energieneutraal te worden. Er is een energiecoöperatie opgericht die met bewustwordingsmaatregelen – in combinatie met grootschalige projecten – de energietransitie vorm geeft.” Ook in Pesse zou een dergelijke vorm kunnen passen.

Tijdens de avond werd duidelijk dat er extra mensen nodig zijn. Extra mensen om een goede werkgroep te vormen én om uiteindelijk energieneutraal te worden. Gezamenlijk hebben we daarom besloten om in januari een bewonersavond te houden. Tijdens die bewonersavond gaan we de bewoners van het dorp breed voorlichten. Over energieneutraal en over de beoogde werkgroep. We hopen dat nieuwe mensen zich daar aansluiten bij het initiatief. Als dat lukt gaat de werkgroep echt van start.

Wil jij in je dorp ook samen met andere inwoners werken aan een energieneutrale toekomst? Neem dan contact op met de Energiewerkplaats. Samen bespreken we de mogelijkheden.