Opkikker voor bedrijventerrein Gasselternijveen

15 november 2012

Opkikker voor bedrijventerrein Gasselternijveen

De schop in de grond voor een betere landschappelijke inpassing

Op zaterdag 17 november planten de bewoners van de Hoofdstraat-Noord in Gasselternijveen, samen met medewerkers van de gemeente Aa en Hunze en de Natuur en Milieufederatie Drenthe, 4200 bomen en struiken aan de noordkant van het bedrijventerrein Gasselternijveen (Vogelshemweg). Het startsein hiervoor wordt om 9 uur gegeven door wethouder Wiersum van de gemeente Aa en Hunze.

Groenvoorziening
De aanplant van groenvoorzieningen vindt plaats in het kader van het verbeteren van de landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein aan de Vogelshemweg. Aan het plan hiervoor is vanaf het voorjaar van 2010 gewerkt door de Natuur en Milieufederatie Drenthe en het Drents Plateau in nauwe samenwerking met de gemeente Aa en Hunze.

Vanaf het begin zijn omwonenden bij de plannen voor het bedrijventerrein betrokken, net als de ondernemers die er een bedrijf hebben. Ook Waterschap Hunze en Aa’s en Stichting het Drentse Landschap werkten actief aan de plannen mee. Het project is mede mogelijk gemaakt door een subsidieregeling van de provincie Drenthe, gericht op het verminderen van de ‘verrommeling’ van het Drentse landschap.

Deelgebieden
Het totale plan voor de landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein bestaat uit vijf deelgebieden’:

  1. Strook eikenbomen met onder beplanting langs de noordzijde, plm. 300 m lang en 15 m breed (met aan de oostzijde een doorgang van 20 meter in verband met toegang agrarisch perceel).
  2. Strook elzen langs de sloot tussen natuurontwikkeling en bedrijventerrein aan de noordoostzijde.
  3. Stook berken, eiken, elzen, meidoorn langs de kade aan de westzijde, plm. 80m lang en 14m breed, aansluitend op de bestaande groenstrook.
  4.  Dubbele rij kastanjebomen langs de zuidzijde aansluitend op de bestaande rij kastanjebomen.
  5. Strook ten noorden van het bedrijventerrein langs de nieuw aangelegde kade in noord-zuid  richting, plm. 100 m lang en 15 m breed.

Bij 1 en 5 wordt een nieuwe sloot/schouwpad aangelegd op de grens met het agrarisch perceel.

Planning
De bomen en struiken die op 17 november worden aangeplant maken onderdeel uit van een eikensingel van 300 meter lang en 15 meter breed langs de noordzijde van het bedrijventerrein (deelgebied 1).

In de weken voor 17 november worden eerst grondwerkzaamheden uitgevoerd en worden de 24 zomereiken aangeplant. Dit gebeurt door een groenbedrijf onder toezicht van de gemeente Aa en Hunze. Op 17 november wordt dan gezamenlijk het bosplantsoen ingeplant, bestaande uit in totaal 4200 stuks struiken en boompjes (o.a. wilg, meidoorn, els en vlier).

In dezelfde periode zal ook gewerkt worden in de andere deelgebieden van het plan. Dit betreft het aanleggen van de waterberging met begroeiing in het noordwesten (deelgebied 5) en het aanplanten van in totaal 27 kastanjebomen langs de van Veelenweg (deelgebied 1). De werkzaamheden in deelgebieden 2 en 3 zijn reeds afgerond in het voorjaar van 2012. Dit heeft plaatsgevonden in het kader van de afronding van het project ´beekherstel Torenveen´.