Op weg naar een duurzaam voedselnetwerk in Drenthe en Groningen

29 september 2016

Op weg naar een duurzaam voedselnetwerk in Drenthe en Groningen

Schuif aan bij de Meet & Eat over lokaal voedselBanner_343x315px

Mede namens het Netwerk Platteland en de provincies Drenthe en Groningen nodigen de Natuur en Milieufederaties van Drenthe en Groningen u van harte uit voor een bijeenkomst over lokaal voedsel in Drenthe en Groningen. Deze vindt plaats op 3 november vanaf 16.00 uur in Warenhuis Vanderveen in Assen.

We willen graag met ondernemers en initiatieven bekijken wat de volgende stappen zijn in Drenthe en Groningen voor het verkorten van de voedselketen. Uit te diepen onderwerpen kunnen zijn:

  • Verkennen van nieuwe afzetmarkten
  • Samenwerking op gebied van logistiek
  • Communicatie en ICT
  • Financieringsvormen
  • Nieuwe innovatieve concepten

Wat kunt u verwachten op deze dag: een overzicht van initiatieven in Drenthe en Groningen, verhalen van initiatiefnemers die veel geleerd hebben, een zoektocht naar kansen en belemmeringen en een paar workshops om vraagstukken uit te diepen. U krijgt volop de mogelijkheid om andere spelers in de korte keten te ontmoeten. U maakt deel uit van een gezelschap van ongeveer 40 ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Met bijdragen van o.a. Sandra van Kampen (De Schaal Van Kampen), LEI/WUR, Netwerk Platteland en de provincies Groningen en Drenthe.

Deze bijeenkomst is een onderdeel van de reeks Meet & Eats die de Natuur en Milieufederaties van Drenthe en Groningen zijn gestart. De Meet & Eats zijn bijeenkomsten die gaan over de verduurzaming van ons voedselsysteem. Het verduurzamen van onze voedselproductie en -consumptie biedt namelijk kansen voor duurzaamheid, onze gezondheid, dierwelzijn en de economie.

Achtergrond
Het wemelt in Nederland momenteel  van de initiatieven die een verkorting van de voedselketen nastreven. Variërend van streekboxen en kratten, boerenmarkten, boerderijverkoop tot coöperatieve winkels, voedselcollectieven, CSA’s (Community Supported Agriculture) en groenteclubs. Deze rechtstreekse vorm van handel tussen boer en consument heeft vele voordelen. Het is transparant en geeft vertrouwen, levert een redelijke prijs en nieuwe verdienmodellen voor de boer, zeggenschap voor de consument (met wellicht betere producten tot gevolg), het geeft verbinding en sociale cohesie en levert een bijdrage aan de regionale economie. Bovendien krijgen deelnemers een gevoel van autonomie als zij de handel in voedsel kunnen regelen. Veel van deze initiatieven zijn echter nog klein (enkele honderden tot duizenden klanten), hebben moeite het hoofd boven water te houden, missen de middelen om op te schalen en worstelen met een efficiënte distributie en logistiek. Hoe wordt deze beweging groter en krachtiger?

Gemeenten en provincies, maar ook maatschappelijke organisaties, onderwijs en onderzoek, kunnen een rol vervullen in de transitie naar een (deels) regionale voedseleconomie. Zij kunnen partijen stimuleren tot samenwerking, helpen bij opschaling, nieuwe markten ontsluiten (zorg, horeca, retail, catering) en helpen bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van logistiek en distributie.

Praktisch

  • Tijdstip: van 16.00 – 21.00 uur (ontvangst vanaf 15.30 uur), inclusief maaltijd en drankjes.
  • Plaats: Warenhuis Vanderveen, Kunstplaza Schurer (bovenste etage), ingang Koopmansplein 16 in Assen.

Deelname
Deze bijeenkomst zit inmiddels vol. Aanmelden is niet meer mogelijk.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij Judith Boekel van de Natuur en Milieufederatie Drenthe (j.boekel@nmfdrenthe.nl).

 

De catering wordt mede mogelijk gemaakt door Puur Noord Nederland. 

 

Meer weten over de Meet & Eats? 

footer_optie_2-netwerk-platteland-logo