Oosterduinen Mooier: Samen werken aan ruimtelijke kwaliteit

26 september 2017

Oosterduinen Mooier: Samen werken aan ruimtelijke kwaliteit

De bossen van Norg behoren tot de kernkwaliteiten van de Kop van Drenthe. Ze maken deel uit van het Natuurnetwerk Nederland en vormen een belangrijk en gewaardeerd stukje Drents landschap. Als gevolg van diverse ontwikkelingen is er in het deelgebied Oosterduinen, waar meer dan 400 recreatiewoningen gesitueerd zijn, sprake van een afname van de ruimtelijke- en natuurkwaliteit van het bos.

Wij maken het mooier

Voor de Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen was dit twee jaar geleden aanleiding om actie te ondernemen. De Natuur en Milieufederatie Drenthe en Libau ondersteunen dit initiatief vanaf het begin vanuit het samenwerkingsproject ‘Wij maken het mooier’. Inmiddels kunnen we twee concrete projectresultaten presenteren: Een praatprent (infographic) gericht op het verbeteren van de (brand)veiligheid en een ontwerp voor de herinrichting van de belangrijkste entree van het gebied. Het verbeteren van de ruimtelijke- en verblijfskwaliteit van het bos is hierbij het belangrijkste uitgangspunt.

Bijzondere samenwerking

Beide producten zijn tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen betrokkenen. Er zijn excursies en bijeenkomsten georganiseerd waar huiseigenaren van Oosterduinen, medewerkers van Provincie en Gemeente, de wegbeheerder van de Boermarke en deskundigen van de Veiligheidsregio, Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Drenthe samen hebben bepaald wat de kwaliteiten en knelpunten in het gebied precies zijn. Met deze resultaten is de gehele groep vervolgens aan de slag gegaan. Door deze integrale- en participatieve aanpak is er sprake van een groot draagvlak voor de aangedragen oplossingen. Realisatie komt op deze manier snel dichterbij. ’Wij maken het mooier’.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met ondergetekende.