Onlanden succesverhaal voor politieke partijen

18 februari 2011

Onlanden succesverhaal voor politieke partijen

Vrijdag 18 februari hield de coalitie ‘Warmlopen voor natuur’ de derde wandeling van de natuurestafette in natuurgebied de Onlanden, onder de rook van de stad Groningen. Wilfred Alblas, regiodirecteur van Natuurmonumenten ontving lijsttrekkers Tjisse Stelpstra (CU), Philip Oosterlaak (SP) en Annemarie Pannekoek (VVD) en kandidaat Statenlid Jan-Luuk Stel (VVD) bij Kijkboederij ’t Hoogeveld. Samen met Carla Alma (bestuurslid Noorderzijlvest), Sytze van der Goot (boer op ’t Hoogeveld) en Jacob de Bruin (boswachter) voerden zij een discussie over natuur en landschap.

Sigaar uit eigen doos voor VVD
Voordat de wandeling van start ging, bood Alblas een cadeau aan mevrouw Pannekoek aan. Lachend haalde Pannekoek uit het papier een VVD-spandoek met de leus ‘Liever meer banen dan meer bomen’ tevoorschijn. Een boswachter van Natuurmonumenten had deze aangetroffen in De Onlanden. Omdat Natuurmonumenten geen partijen wil voortrekken, is deze verwijderd. Alblas gaf op deze wijze het spandoek terug aan de rechtmatige eigenaar. ‘Met de prikkelende leus verwoorden wij het spanningsveld tussen natuur en economie. Daarmee doelen we niet op bestaande natuur zoals in de Nationale Parken. Op plekken waar bedrijven willen uitbreiden, mogen wat ons betreft bomen wijken,’ aldus Pannekoek.

Natuurgebied plek voor boerenbedrijf
Daarna bracht het gezelschap een bezoek aan de Onlanden. Boer van der Goot gebruikt de helft van het 3.000 hectare grote natuurgebied voor zijn bedrijfsvoering. Hij heeft een biologisch bedrijf met 400 Limousins. Deze zoogkoeien grazen ’s zomers in kleine kuddes in het gebied. Op dit moment veranderen de Onlanden in een enorme waterberging. ‘De plannen hiervoor zijn ontstaan na de bijna-watersnoodramp in Groningen in 1998’, vertelt Alma. ‘We besloten toen de natuurdoelen en het bergen van water te combineren. Dat was veel goedkoper dan overal in Groningen hogere dijken aanleggen.’

Vier keer winst
De plannen van het waterschap sloten goed aan bij die van het LTO. ‘We waren al met Natuurmonumenten in gesprek over een vrijwillige kavelruil. Het is een uniek project geworden,’ vertelt Stel. Hij is behalve VVD-kandidaat ook LTO-vertegenwoordiger in de bestuurscommissie die de herinrichting trekt. ‘In het zuidelijk deel heeft de landbouw prioriteit, hier de natuur en verderop de waterveiligheid. Dat is drie keer winst.’ Daar komt de winst voor de inwoners van Groningen en de omliggende dorpen nog bij. Er ontstaat een enorm wandel- en fietsgebied.

Niet onverdeeld gelukkig
De bezuinigingen van Bleker maakt de aanpak van een gebied zoals in De Onlanden voorlopig onmogelijk. Alblas vraagt de lijsttrekkers of dat niet jammer is. ‘U mag weten dat we met de actie van meneer Bleker niet onverdeeld gelukkig zijn. Het is strijdig met gemaakte afspraken,’ antwoordt Pannekoek (VVD)’. ‘Anderzijds leidt het niet direct tot afbraak van de natuur. Wel maakt het creativiteit los.

Estafettestokje
Aan het einde van de wandeling kreeg mevrouw Pannekoek het estafettestokje, dat met alle wandelingen meereist. Zij liet daarin namens alle lijsttrekkers de opbrengst van de discussie van vandaag achter. Morgen gaat de natuurestafette door in het Hunzedal.

Zondag 20 februari slotmanifestatie
Zondag wordt de campagne Warmlopen voor Natuur in Drenthe afgesloten met een manifestatie bij het bezoekerscentrum Dwingelderveld. Vanaf zes locaties wandelen de deelnemers naar het bezoekerscentrum, waar tussen 14.00 en 15.00 uur de gezamenlijke manifestatie plaatsvindt. Voor meer informatie: warmlopenvoornatuur.nl. Ook roepen de organisaties iedereen op om hun handtekening te plaatsen via warmlopenvoornatuur.nl.