Noordelijke Rekenkamer verheldert beeld Energiebeleid Provincies

18 december 2018

Noordelijke Rekenkamer verheldert beeld Energiebeleid Provincies

De provinciale Rekenkamers hebben op 14 december een rapport uitgebracht over de voortgang van het energiebeleid van de provincies. De Noordelijke Rekenkamer heeft daarbij het beleid van de Noordelijke provincies onder de loep genomen. De rapportages geven een heel helder overzicht van de verschillende doelen en voortgang en beleidsinstrumenten in de diverse provincies.

 Opvallende punten

Drenthe lijkt goed op weg in het halen van zijn doelen voor opwek van duurzame energie. Maar, alleen zolang de biomassa van houtstook en afvalverbranding mag worden meegerekend. Laten we die buiten beschouwing dan is de score beduidend minder.

Friesland scoort hoog in het aantal energiecorporaties. Groningen kent een forse groei van CO2 uitstoot door, onder andere, de bouw van de energiecentrales. Die energiecentrales leveren natuurlijk ook stroom aan de andere provincies. Over de systematiek van toerekening valt dus nog te twisten.

Leesvoer

Al met bevatten de rapportages wel zeer interessante kost en een goed overzicht voor iedereen die geïnteresseerd is in het energie en klimaatbeleid. Ze bieden ook een uitstekende basis voor de start van de Regionale Energiestrategie waarin de provincies het voortouw nemen. We bevelen de stukken dan ook van harte aan als leesvoer ter voorbereiding van het nieuwe jaar.