Noordelijk innovatielab circulaire economie ingericht

11 december 2016

Noordelijk innovatielab circulaire economie ingericht

De circulaire economie zorgt voor duurzaam gebruik van grondstoffen, energiearme productie en hergebruik van afval. In Meppel wordt daarvoor mede een basis gelegd door de oprichting van een ‘Noordelijk Innovatielab circulaire economie’. 

Met een groot aantal partners is in afgelopen weken het initiatief opgevat om circulaire economie in een open lab vorm te geven. In de oude gasfabriek in Meppel buigen studenten en scholieren zich over vraagstukken van ondernemers en organisaties. Deze vraagstukken worden volgens principes van de circulaire economie uitgewerkt. Het doel is dat het lab een verzamelpunt wordt van kennis en ervaring, zodat vanuit verschillende perspectieven gezamenlijk naar innovatieve en duurzame oplossingen gezocht kan worden. Vervolgens zal die kennis ook breed gedeeld worden. De partijen die deelnemen aan het initiatief staan garant voor een frisse blik. De Natuur en Milieufederatie Drenthe is een van de partijen die op 19 december het manifest tekent waarmee de samenwerking bekrachtigd wordt en het project formeel van start gaat.