Nominaties voor Harry de Vroome penning bekend

26 maart 2012

Nominaties voor Harry de Vroome penning bekend

De werkgroep Harry de Vroome Penning van Het Drentse Landschap heeft uit de 21 inzendingen die ze heeft ontvangen, drie projecten genomineerd voor de penning.

Dit zijn Willem Bouma voor het project Woonwijk Kazerneterrein Zuidlaren, Steef van Biljouw voor het project Ontwikkelingsperspectief natuurlijke recreatie gastenverblijf ‘De Vier Eiken’ en  Henk van Blerck voor het project Luister naar Mensingetoekomstvisie op het landschap van Mensinge.

Op 26 april wordt bekend gemaakt wie van deze genomineerden de penning in ontvangst mag nemen.

Het Drentse Landschap reikt tweejaarlijks de Harry de Vroome Penning uit aan initiatieven of mensen die iets bijzonders voor de ontwikkeling van het landschap In Drenthe hebben gedaan of gaan doen. Centraal daarbij staat een duurzame kwaliteitsbevordering van landschap met behoud van landschapkarakteristieke elementen. Op de website www.drentslandschap.nl is meer achtergrondinformatie te vinden over de 3 genomineerden.

Informatie over Harry de Vroome
Harry de Vroome werkte als consulent landschapsbouw bij Staatsbosbeheer in Drenthe. Zijn hele leven stond in het teken van de natuur en het landschap. Ondanks dat het landschap aan allerlei veranderingen onderhevig was, wist Harry de Vroome op vele plekken het landschap haar vorm te laten behouden.

Zijn inspirerende kracht was een voorbeeld voor velen die zich met het landschap bezighielden. Onder het motto ‘Landschap als blijvende bron van inspiratie’  tracht de Werkgroep Harry de Vroome van Het Drentse Landschap zijn gedachtegoed levendig te houden, door eens in de twee jaar de penning uit te reiken.

De Harry de Vroome Penning wordt uitgereikt door Het Drentse Landschap op advies van de gelijknamige werkgroep. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Drenthe, B+O Architecten en het bureau BügelHajema Adviseurs. Ali Edelenbosch is voorzitter van de werkgroep.