Nog geen duidelijkheid Drents Natuurakkoord

14 december 2011

Nog geen duidelijkheid Drents Natuurakkoord

Er kwamen woensdag zo’n 300 natuurliefhebbers naar het provinciehuis om te protesteren tegen het natuurakkoord. Daarmee gaven zij gehoor aan een oproep van natuur- en milieuorganisaties in Drenthe. Die middag werd het natuurakkoord door Provinciale Staten van Drenthe besproken.

Om het protest kracht bij te zetten plaatsten natuurliefhebbers een opvallend kunstwerk bij het provinciehuis. Dit kunstwerk bestond uit plaatsnaamborden, waarvan ‘het onderdeel natuur’ was afgeplakt. De natuurliefhebbers maakten hiermee hun grote zorg kenbaar over het toekomstige natuurbeleid. Inspiratie kwam van streepdoornatuur.nl.

Na de behandeling bleek er nog steeds geen politieke duidelijkheid over de steun van de Drentse Staten voor het natuurakkoord van staatssecretaris Henk Bleker. Verschillende partijen in Drenthe zijn tegen, maar het hangt van de verdeelde PvdA-fractie af hoe Drenthe volgende week in meerderheid stemt. In Noord-Brabant en Groningen is het akkoord al afgewezen.

In het onderhandelingsakkoord natuur zijn afspraken gemaakt over de overdracht van de verantwoordelijkheid voor natuur en het landelijk gebied van het Rijk naar de provincies. Het Rijk voert tegelijk echter een bezuiniging door van ruim 70%.

Op 21 december stemmen Provinciale Staten ’s middags over het natuurakkoord. Wij zijn van mening dat Drenthe nu niet moet instemmen met het natuurakkoord. Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor de ondertekening op te schorten zo lang het onduidelijk is of er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor de natuur en het landelijk gebied van Drenthe.

De Natuur en Milieufederatie Drenthe onderschrijft deze lijn, maar vindt ook dat de provincie zelf flink in het plattelandsbeleid moet investeren wanneer er landelijk aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.