Nieuwe Statenfracties ontvangen natuurinspiratiepakket

10 maart 2011

Nieuwe Statenfracties ontvangen natuurinspiratiepakket

De coalitie van natuur- en milieuorganisaties in Drenthe biedt vrijdag 11 maart inspiratiepakketten voor natuur aan de nieuwe statenfracties aan. Hiermee willen wij de nieuwe Statenleden inspireren te blijven investeren in natuur in Drenthe.

In februari hebben er allerlei activiteiten plaatsgevonden onder de noemer Warmlopen voor natuur.

Wij hebben hiermee aandacht gevraagd voor de gevolgen van de bezuinigingen op natuur. Samen met bestuurders, belanghebbenden en andere betrokkenen hebben we een natuurestafette door Drenthe gelopen. Tijdens de estafette is gesproken over wat er al is bereikt met het natuur- en plattelandsbeleid in een vijftal natuurgebieden en wat de gevolgen van de bezuinigingen kunnen zijn.

De estafette startte op het Ballooërveld, liep via het Reestdal, de Onlanden en het Hunzedal en eindigde zondag 20 februari op het Dwingelderveld. Ruim 400 mensen verzamelden zich die dag om warm te lopen voor natuur. Ook zamelden we ruim 1.400 handtekeningen in en ontvingen we tientallen kleurplaten van kinderen. De uitkomst was duidelijk: alle deelnemers uitten de wil en noodzaak om elkaar op te zoeken en samen naar mogelijkheden te kijken om in de natuur en het platteland te blijven investeren.

De nieuwe Statenleden zijn op 10 maart geïnstalleerd. Als input voor de nieuwe bestuursperiode bieden we inspiratiepakketten aan, met daarin de opbrengst van de campagne ‘Warmlopen voor natuur’ in tekst en beeld. Ook bieden wij een enorme ansichtkaart met handtekeningen aan.

In de coalitie werken Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer, IVN, Landschapsbeheer Drenthe en Natuur en Milieufederatie Drenthe samen.