Nieuwe duisterniskaart: helft Drenthe ziet nog sterren

25 oktober 2018

Nieuwe duisterniskaart: helft Drenthe ziet nog sterren

Waar kan je in Drenthe de prachtige Melkweg nog zien? Die vraag wordt ons vaak gesteld in de aanloop naar de Nacht van de Nacht. De fonkelnieuwe hemelhelderheidskaart van Drenthe –als primeur in deze Ziezo- geeft antwoord en handvatten.  

Lichtdeskundige Wim Schmidt heeft op verzoek van de provincie de afgelopen jaren een onderzoek uitgevoerd naar de situatie van de visuele kwaliteit van de nacht in Drenthe. Voor de hele provincie is de hemelhelderheid in kaart gebracht. De hemelhelderheid is een maat voor duisternis. De ontwikkelde kaart beantwoordt de vraag: hoe donker is de nacht in de provincie Drenthe?

In de milieueffectrapportage voor de provinciale omgevingsvisie zijn de resultaten van dit onderzoek verwoord. In algemene zin is de conclusie dat bijna de helft (47 %) van het Drentse grondgebied nog donker is (hier is de Melkweg nog goed te zien). De donkerste gebieden bevinden zich in het centrum van de provincie Drenthe, slingerend rond steden als Emmen, Borger, Hoogveen, Assen, en Meppel en in het noordoosten tussen Roden en Assen. De provincie Drenthe is goed vergelijkbaar met de provincies Groningen en Fryslân. Samen vormen zij het donkerste landsdeel van Nederland.

Op basis van de hemelhelderheidskaart valt iets te zeggen over de werkelijke duisternis in deze gebieden. Projectie van de hemelhelderheidskaart op de door de provincie aangewezen ‘duisternisgebieden’ wijst uit dat er slechts in zeer beperkte mate sprake is van onderlinge correlatie. Alleen het Natura 2000-gebied Bargerveen lijkt enigszins de contouren van de kaart te volgen. In onze eigen woorden; niet alle duisternisgebieden zijn dus echt donker.

Hoe verder

Deze kaart geeft dus goed overzicht van de huidige hemelhelderheid. Het glas is half vol of leeg, het is maar net hoe je ernaar kijkt. Het maakt in ieder geval helder dat er op het Drentse platteland en ook in natuurgebieden in Drenthe veel plekken zijn waar de duisternis ver te zoeken is. Het kaartbeeld bevestigt ook het belang van een goede bescherming van het donker en het tegengaan van overbodige verlichting.

Reclamemasten, sportvelden, stallen en kassen

Gelukkig is er de laatste jaren ook vooruitgang geboekt. De provincie voert een actief beleid voor haar eigen wegverlichting en veel gemeenten kunnen dit voorbeeld volgen. Bij sportvelden worden ledmasten geplaatst die gerichter verlichten en veel energie kunnen besparen.

De nieuwe trend van reclameverlichtingen langs wegen baart ons zorgen. Wij roepen gemeenten op hier extra terughoudend in te zijn. Het kaartbeeld laat zien hoe belangrijk dit is voor gebieden als de Drentse Aa (discussie lichtreclame Assen, Tynaarloo) en Dwingelderveld (lichtreclame Pesse). Voor de omgeving Emmen en het Bargerveen is de lichtvervuiling vanuit de kassen nog steeds een belangrijk punt. Kortom, voor de komende jaren is er nog voldoende werk aan de winkel.

Samen werken aan een nog mooier Drenthe – waar inwoners en bezoekers op meer plaatsen nog van het duisternis met sterrenhemel kunnen genieten! Dat genieten kan overigens meteen dit weekend, tijdens een van de vele activiteiten in het duister, die worden georganiseerd in het kader van de Nacht van de Nacht. Kijk op www.nachtvandenacht.nl voor meer informatie.

Bron kaart

MER omgevingsvisie