Netwerkdag ‘Energiewinning uit het landelijk gebied’

29 juni 2012

Netwerkdag ‘Energiewinning uit het landelijk gebied’

De jaarlijkse netwerkdag met de achterban van de Natuur en Milieufederatie Drenthe was met ruim 55 deelnemers een succes. Gezamenlijk bogen de deelnemers zich over het thema: ‘Energiewinning uit het landelijk gebied’. Verschillende methoden passeerden de revue: zonnecollectoren, windmolens en de teelt van energiegewassen.

In een viertal inleidingen werden verschillende aspecten belicht:

1. Hoeveel energie valt er te oogsten per hectare?
Het blijkt dat een hectare zonnepanelen de meeste energie oplevert. Op deze manier kan evenveel energie opgewekt worden als het elektriciteitsverbruik van 120 huishoudens. Een goede tweede is windenergie, die bovendien veel van het grondoppervlak vrij laat voor andere functies. Energie opwekken met landbouwgewassen scoort qua energieopbrengst slechts 20 % van zonnepanelen. De energieopbrengst per hectare is uiteraard maar één van de aspecten die moeten worden meegewogen bij de keuze voor duurzame energie.

2. Kun je met een groep enthousiastelingen zelf koolzaad (laten) verbouwen en je auto erop laten rijden?
Het antwoord op deze vraag is ja. Eén hectare levert 1.500 liter koolzaadolie op. Hier kan een auto 20.000 km op rijden. Het overblijvende koolzaadschroot kan de import van 1,3 hectare soja uit bijvoorbeeld Brazilië voorkomen. Een dergelijk project loopt nu in Zuidwolde, waar men aan de slag wil met het verbouwen van koolzaad op 400 hectare.

3. Welke regelingen kom je tegen bij energieopwekking in het landschap?
Verschillende vormen van duurzame energieopwekking zijn niet overal zomaar toegestaan. Dit is in het ruimtelijk beleid geregeld. Zo mag een biovergister in Drenthe niet bij een agrarisch bedrijf worden gebouwd wanneer meer dan de helft van de mest van andere bedrijven komt en ook het restproduct hoofdzakelijk naar derden gaat. Dan hoort deze op een bedrijventerrein. Zonnepanelen op daken zijn in het algemeen overal toegestaan. Maar dat geldt niet voor een zonnecentrale. Daarvoor is een nieuw bestemmingsplan vereist.

4. Is Noord-Nederland op koers om de beleidsdoelen op het gebied van duurzame energie en CO2 te halen?
 Dankzij het Noordelijk Klimaat Perspectief is nu (pas) een helder beeld van de doelen voor Noord-Nederland beschikbaar. Hieruit blijkt dat met de huidige beleidsinzet van overheid en andere partijen de door dezelfde overheid gestelde doelen niet gehaald worden in 2020. Met extra inspanningen is het nog mogelijk om de doelstellingen wel te halen. Wilt u weten welke extra inspanningen? Breng dan een bezoek aan de website van het Noordelijk Klimaat Perspectief.

Prijsuitreiking
De bijeenkomst werd afgesloten met een prijsuitreiking vanuit het Bespaarschaap. Namens alle mensen die hun meterstanden hebben bijgehouden via het bespaarschaap, overhandigde de Natuur en Milieufederatie Drenthe de schaapskuddes van Ruinen en Orvelte een cheque van € 500,-. Daarnaast ontvingen drie bespaarschaapgroepen hun energiebesparingsprijs ter waarde van € 3.000,-. Deze hebben zij bij elkaar gespaard met het uitvoeren van verschillende energiebesparende activiteiten in en met hun omgeving.

Meer informatie

  • Een hand-out van de verschillende presentaties is op te vragen bij de Natuur en Milieufederatie Drenthe via info@nmfdrenthe.nl.