Netwerkbijeenkomst voor het MKB over zonne-energie

7 maart 2013

Netwerkbijeenkomst voor het MKB over zonne-energie

Op woensdag 27 februari kwamen ruim 60 MKB-ers bijeen in Warenhuis Vanderveen voor een netwerkbijeenkomst over zonne-energie. De bijeenkomst was georganiseerd door de Natuur en Milieufederatie Drenthe in samenwerking met Slim Bouwen Assen.

Na een introductie over de stand van zaken in zonnepanelenland, werd uit de doeken gedaan op welke manier Drentse initiatieven kunnen worden ondersteund door de Drentse Energie Organisatie. Er werd afgesloten met een voorbeeld uit de praktijk van een MKB-bedrijf dat al enige jaren gebruik maakt van zonne-energie.

Jan Willem Zwang, directeur van het Arnhemse adviesbureau Greenspread, legde aan de hand van concrete projecten uit waarmee rekening gehouden dient te worden bij de installatie van zonne-energie.In de afgelopen jaren zijn de kosten voor zonnepanelen sterk gedaald, zodat het steeds aantrekkelijker is om hierin te investeren. Na toelichting van belangrijke punten als  de oriëntatie,  hellingshoek,  beschaduwing en  financiering , legde Jan Willem Zwang aan de hand van praktijkvoorbeelden uit wanneer het rendabel kan zijn om te investeren in zonne-energie

Ard Lammertink presenteerde vervolgens de Stichting Drentse Energie Organisatie (DEO), die in december 2011 is opgericht met als doel de energietransitie in Drenthe te versnellen. DEO wil zoveel mogelijk betrokken partijen ondersteunen en nieuwe initiatieven aanjagen op het gebied van duurzame energie, waaronder zonne-energieprojecten. Ook het MKB kan van financiering door het DEO profiteren,  zeker als zij gaan samenwerken en initiatieven gaan bundelen (bijvoorbeeld via een parkmanagementorganisatie).

Dierenarts Tom van Til heeft al een aantal jaren geleden de stap gezet om het dak van zijn woning en tevens Dierenartsenpraktijk ‘De Ommelanden’ in Eelde vol te leggen met zonnepanelen. Zijn motivatie was zowel vanuit economisch, als vanuit ecologisch oogpunt. Zijn verbruik van iets minder dan 50.000 Kwh per jaar is met het toegepaste aantal panelen vrijwel volledig gedekt. Aan de hand van een berekening over een periode van acht jaar, toonde Tom van Til aan dat zonne-energie een lucratieve zaak is. Sinds de aanschaf en installatie een paar jaar terug, zijn zonnepanelen alleen maar goedkoper geworden, waardoor het nu nog eerder uit kan voor het MKB.

De levendige netwerk gesprekken  na afloop toonden aan dat er veel behoefte is voor bedrijven om met andere bedrijven en leveranciers in contact te komen.

Meer informatie
Hier vindt u de presentatie van Jan Willem Zwang van Greenspread (pdf).

Hier vind u de presentatie van Ard Lammertink van de Drentse Energie Organisatie (pdf).