Net-stop vraagt regionaal masterplan voor opwek duurzame energie

5 februari 2019

Net-stop vraagt regionaal masterplan voor opwek duurzame energie

De snelle groei van duurzame energieprojecten leidt tot problemen op het elektriciteitsnet. Voor grote delen van Drenthe en omliggende provincies geldt inmiddels een stop voor nieuwe projecten omdat het net de stroom niet meer aan kan. Gedeputeerde Stelpstra van de provincie  Drenthe luidt de noodklok. In een brandbrief naar de minister laakt hij het cowboygedrag van ontwikkelaars en vraagt hij de minister om steun en maatregelen. Wij steunen deze oproep. Tegelijkertijd vinden wij ook dat de provincie samen met de gemeenten deze handschoen zelf verder moet oppakken. Wij pleiten voor een krachtige regionale aanpak waarin zorgvuldige gezamenlijke planning, inpassing en participatie meer voorop komen te staan.

Keerzijde van groei zonne-energie

De sterke groei van duurzame projecten in Noord Nederland is op zich natuurlijk hartstikke goed nieuws. Maar heeft nu dus ook een grote keerzijde. Doordat het elektriciteitsnet minder snel is meegegroeid ontstaan er grote opstoppingen en zijn zo’n 100 duurzame projecten inmiddels de wacht aangezegd.

De gevolgen van te snel en te veel

De Natuur en Milieufederatie Drenthe maakte zich al geruime tijd zorgen over dit probleem en vindt nu ook de provincie aan haar zijde. Een groot deel van de explosieve groei is toe te schrijven aan grootschalige, commercieel opgezette zonneparken die in een aantal gemeenten kris kras in het landelijke gebied zijn gepland. Goedkope grond, bereidwillige grondeigenaren en een gunstige landelijke SDE subsidieregeling zijn hier de belangrijkste drijfveren. Betrokken ontwikkelaars en een deel van de gemeenten hebben boud gesteld lak aan de netbeheerders en vinden dat die maar snel moeten investeren in het net. Gemeenten die dit gedrag met hun vergunningenbeleid hebben aangemoedigd zitten nu mede met de gebakken peren. De netbeheerders moeten ook tegen de maatschappelijk meest gewenste projecten nee gaan verkopen. De voetbalvereniging VV Nieuw Buinen die een zonnedak wilde plaatsen, is daar een voorbeeld van.

Goed doordacht vooruit met zonne-energie

Gezien de grote problemen op het net vinden wij dat het roer drastisch om moet. De landelijke SDE subsidies moeten uitsluitend verleend worden aan projecten waar een optimale netaansluiting geborgd is. Hierbij moet in onze ogen ook meer rekening worden gehouden met de locaties en soort projecten waarvoor subsidie wordt verleend. Dat kan o.a. inhouden dat er voorrang verleend wordt aan projecten die directer gekoppeld zijn aan de energiegebruikers, mogelijkheden tot opslag en/of slimme combinaties van verschillende energiesystemen.

De kunst is namelijk om het huidige net nu zo min mogelijk te belasten en te streven naar toekomstige energiesystemen waarin opwek en gebruik op locatie zelf meer bij elkaar komen. Ieder transport door het net brengt namelijk ook een groot energieverlies met zich mee.

Wat is er nu nodig?

Dat vraagt om een goed gecoördineerde planning waarin subsidieverlening, regionale afgestemde ruimtelijke planning, netinvesteringen en vergunningverlening meer gelijk op gaan. Als eerste stap zou daarvoor een overzicht op tafel moeten komen van alle plannen die nu in de pijplijn zitten. Verder moet een einde komen aan het snelle, speculatieve winstbejag van ontwikkelaars en grondeigenaren die – in hun jacht naar de subsidies-  inmiddels mede veroorzaker zijn van de netproblemen. Rijk, provincie en gemeenten hebben hierin allen een rol en zijn hierin dus ook gezamenlijk aan zet.

Meer lezen

  • Lees hier de brandbrief van de provincie
  • Volg hier het dossier op Solar Magazine
  • Eerder schreven we dit artikel over dit onderwerp
  • Drentse statenleden riepen eerder de provincie Drenthe op om de regie te nemen: lees hier het artikel uit het Dagblad van het Noorden