Natuurorganisaties en bewonersorganisaties pleiten voor groenere N33

18 april 2011

Natuurorganisaties en bewonersorganisaties pleiten voor groenere N33

De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft samen met diverse natuur- en bewonersorganisaties gereageerd op de plannen voor de verbreding van de N33. In deze reactie pleiten wij voor betere ecologische verbindingen in het stroomgebied van de Drentsche Aa en het gebruik van extra stil asfalt.

Rijkswaterstaat heeft de plannen voor de verbreding van de N33, de rijksweg tussen Assen en Zuidbroek, uitgewerkt en als Ontwerp Tracé Besluit / Milieu Effect Rapportage (OTB/MER) ter inzage gelegd. Op deze plannen is een groot aantal reacties binnengekomen.

De N33 doorkruist het Drentsche Aa gebied. Je mag toch verwachten dat voor dit gebied, een Nationaal Park en 5-Sterrenlandschap, de best denkbare technieken worden gebruikt om de unieke natuur- en landschapswaarde zo goed mogelijk te behouden. In de huidige plannen is dat niet het geval. De flora- en faunapassages onder de N33 voldoen in het Drentse Aa gebied nog maar net aan de landelijke minimumnormen. Bij het knooppunt N33/A28 bij Assen ontbreken de ecologische verbindingen zelfs volledig in de plannen van Rijkswaterstaat.

Ook op het gebied van rust en stilte, belangrijk voor de bewoners en recreatie in het gebied, is er meer winst te halen. Wij pleiten in onze reactie voor toepassing van dubbellaags ZOAB (zeer open asfalt beton). Dit zorgt voor een flinke reductie van geluid. Rijkswaterstaat stelt voor het minder effectieve enkellaags ZOAB te gebruiken.

Andere aspecten
In de reactie op de OTB/MER wordt ook ingegaan op de verkeersveiligheid, recreatieve verbindingen, vervuiling, lichtoverlast en de noodzakelijke handhaving van de maximum snelheid. Dit laatste is van belang vanwege de extra (milieu)gevolgen die worden veroorzaakt, wanneer deze controle achterwege blijft.

Daarnaast vinden wij het een knelpunt dat Rijkswaterstaat een onjuiste berekeningswijze toepast bij de te verwachten geluidshinder. Dit zou in de planvorming nog wel eens een addertje onder het gras kunnen zijn.

Lees hieronder meer over de N33. Ook vindt u hier de aanbiedingsbrief en de volledige reactie.

Meer informatie