Natuurgebieden Drenthe populair en hoog gewaardeerd

19 juli 2016

Natuurgebieden Drenthe populair en hoog gewaardeerd

Het NBTC-NIPO heeft in opdracht van Staatsbosbeheer onderzoek gedaan wie in 2015 de Drentse natuurgebieden bezochten, waarom, wat zij er van vonden en hoeveel zij bij die bezoeken besteed hebben.