Natuurakkoord onacceptabel

20 december 2011

Natuurakkoord onacceptabel

Het was een bijzondere Statenvergadering gisteravond over het natuurakkoord. Opnieuw waren natuurliefhebbers massaal aanwezig.

Tijdens de extra vergadering adviseerde gedeputeerde Munniksma Provinciale Staten het natuurakkoord te verwerpen.

Meer informatie

De verklaring van Munniksma (pdf).

Het persbericht van de provincie Drenthe (pdf).

In de media

Woensdag 21 december wordt het debat vervolgd en vindt de besluitvorming over het natuurakkoord plaats. De vergadering begint om 13.30 uur in de statenzaal van het provinciehuis.