Natuurakkoord afgewezen

22 december 2011

Natuurakkoord afgewezen

Een meerderheid van Provinciale Staten hebben woensdag het natuurakkoord afgewezen. Zij volgden daarmee het advies van Gedeputeerde Staten.

Naast Drenthe, hebben ook Noord-Brabant, Groningen en Friesland het natuurakkoord verworpen. Flevoland heeft het besluit uitgesteld. Alle overige provincies hebben wel hun instemming aan het akkoord gegeven, maar hebben daaraan wel allerlei voorwaarden verbonden.

Massale opkomst
Ook bij deze derde vergadering over het natuurakkoord zat de publieke tribune vol met natuurliefhebbers. Deze massale belangstelling gedurende de hele behandeling van het natuurakkoord heeft zeker invloed gehad op de besluitvorming. Iedereen die daaraan heeft bijgedragen van harte bedankt!

Ons advies was ook om niet in te stemmen met het natuurakkoord, zo lang onduidelijk is of er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor de natuur en het landelijk gebied van Drenthe.

Gevolgen onduidelijk
Wat de gevolgen van het afwijzen van het natuurakkoord zijn, is nog onduidelijk. De afwijzing van het akkoord door vier en wellicht vijf provincies zal de druk in ieder geval landelijk opvoeren om opnieuw naar het natuurakkoord te kijken.

We hebben de afgelopen tijd samen met andere groene organisaties over dit geheel intensief met alle Statenfracties en het provinciebestuur gesproken. Ook de komende periode zullen we dit dossier blijven volgen.