De natuur spelenderwijs in balans

7 juni 2011

De natuur spelenderwijs in balans

Onthulling eerste ‘Naturabalans’ in Drents-Friese Wold

Op maandag 13 juni aanstaande om 14.00 uur onthult Tineke Witteveen-Hevinga in het Nationaal Park Drents-Friese Wold de eerste ‘Naturabalans’ van Nederland. De Naturabalans is een prachtig gebeeldhouwd speeltoestel, gemaakt van de stam van een grote eik. Het staat vlakbij het bezoekerscentrum in Terwisscha bij Appelscha. Het toestel laat spelenderwijs zien dat er balans in het Drents-Friese Wold nodig is voor een gevarieerd planten- en dierenleven. De Naturabalans is een idee en initiatief van de Natuur en Milieufederatie Drenthe en vormgegeven door een kunstenaarscollectief.

De Naturabalans laat op een beeldende manier zien dat het belangrijk is om Natura-2000 gebieden te herstellen en te beschermen. De wip symboliseert de toestand van de natuur in het Drents-Friese Wold. Als de balans in de natuur van het Drents-Friese Wold is hersteld, is er meer ruimte voor dier- en plantensoorten. Het gebied is daardoor kleurrijker en afwisselender. Het idee is om de Naturabalans ook in andere Natura-2000 gebieden in Nederland te gaan plaatsen.

Tineke Witteveen-Hevinga, voorzitter van het Overleg Orgaan Drents-Friese Wold, zal samen met “de Groenzoekers”, de IVN-natuurclub van Ooststellingwerf, het speeltoestel voor de eerste keer in balans brengen.

Natura-2000 gebieden
De EU heeft alle lidstaten gevraagd om beschermde leefgebieden aan te wijzen voor planten en dieren, zogenaamde Natura 2000-gebieden. Nederland kent 162 van deze gebieden.

Overal in Europa staan de leefgebieden van dieren en planten onder druk door de vaak onbedoelde veranderingen door mensen. Dit is ook het geval in het Drents-Friese Wold; één van de grootste natuurgebieden in Nederland dat is aangewezen als Europees natuurgebied (Natura-2000 gebied). De belangrijkste knelpunten zijn hier de kunstmatige verlaging van de grondwaterstand (verdroging) en de meststoffen die in de bodem en in de beken terechtkomen.