Natuur scoort hoog bij inwoners van Drenthe

21 februari 2012

Natuur scoort hoog bij inwoners van Drenthe

Begin 2012 is de mening van inwoners van Drenthe over natuur gepeild. Zij vinden natuur belangrijk, zo blijkt. Ook bij een vergelijking met andere beleidsterreinen scoort de natuur hoge ogen. De provincie zou volgens de respondenten natuurbeleid de hoogste prioriteit moeten geven, wanneer er beleidskeuzes moeten worden gemaakt.

In opdracht van Provinciale Staten (PS) is onder inwoners van Drenthe een representatieve peiling over natuur in Drenthe uitgevoerd. Zij denkt bij natuur vooral aan bossen, zo blijkt uit deze peiling. Drenthe onderscheidt zich in het bijzonder door de grote diversiteit en afwisseling in de natuur. Rust en ruimte zijn kwaliteiten van de Drentse natuur die hoog gewaardeerd worden.

Natuur belangrijk
Het belang dat inwoners van Drenthe aan natuur hechten is zeer groot. Ook de betrokkenheid bij natuur is relatief hoog en hoger dan landelijk. Ouderen hechten meer waarde aan de natuur en zijn ook vaker betrokken bij de natuur dan jongeren.

Natuur hoogste beleidsprioriteit
In de peiling is ook gevraagd waaraan de provincie prioriteit moet geven, wanneer zij beleidskeuzes moet maken. Deze vraag is zeer relevant in deze tijd waar bezuinigd moet worden. Natuur staat bovenaan in de prioritering. Inwoners van Drenthe zijn van mening dat natuurbeleid voorrang moet krijgen boven sociaal/cultureel, economisch of verkeer- en vervoersbeleid. De Natuur en Milieufederatie Drenthe is blij met de uitkomst van deze peiling. Het is een steun in de rug voor ons pleidooi aan PS om te investeren in natuur. De resultaten bieden input voor de komende behandeling van de Voorjaarsnota van de provincie.

Meer informatie
Resultaten van de Opiniepeiling Drentse natuurbeleving
Contactpersoon
Judith van den Berg (j.vd.berg@nmfdrenthe.nl)